Har vi rätt till jobb när vi läggs ner?

2013-09-18 23:00 Redaktionen Lag Avtal  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

FRÅGA TILL EXPERTERNA: It-avdelningen på vårt kontor kommer att läggas ut på entreprenad. Vad händer med oss som jobbar på It-avdelningen? Har vi någon rätt att få följa med till entreprenören?

EXPERTSVAR: Ja, men bara om det är frågan om en verksamhetsövergång. I annat fall riskerar de anställda på avdelningen att sägas upp på grund av arbetsbrist. Att avgöra om det är en verksamhetsövergång eller inte kan dock vara svårt.

Principerna har skapats genom domstolsavgöranden i framför allt EU-domstolen men även i Arbetsdomstolen. Reglerna kan vara tillämpliga på alla typer av övergångar av verksamhet, exempelvis utläggning på entreprenad, byte av entreprenör, återtagande av en verksamhet med mera.

För att bedöma om det är en verksamhetsövergång krävs en helhetsbedömning av situationen. Avgörande är om den ekonomiska enheten behåller sin identitet före och efter överlåtelsen, det ska i princip anses vara samma verksamhet före övergången som efter den.

EU-domstolen har ställt upp sju kriterier för att avgöra om det är en övergång (Spijkers-målet). Omständigheter som påverkar bedömningen är arten av företagets verksamhet, om materiella tillgångar tagits över såsom maskiner och lokaler, om immateriella tillgångar tagits över, om huvuddelen av personalen tagits över, om kunderna tagits över, hur lika verksamheten är före och efter övergången och om verksamheten legat nere. När man bedömer om huvuddelen av personalen tagits över ska man titta både på antal och hur viktiga de som tagits över är för verksamheten.

Även vid byte av entreprenör kan det förekomma att situationen är sådan att den ska betraktas som en övergång. Men det måste bedömas från fall till fall.

Det är av stor betydelse för alla parter om situationen är att betrakta som en övergång av verksamhet eller inte. Vid en verksamhetsövergång övertar förvärvaren alla arbetsrättsliga skyldigheter.

Osäkerhet kring var personalen är anställd efter övergången är mycket påfrestande både för de anställda och för verksamheten. En felbedömning från arbetsgivarens sida kan också bli mycket dyr eftersom det då kan uppstå stora retroaktiva lönekrav. Om det finns kollektivavtal hos din nuvarande arbetsgivare är arbetsgivaren skyldig att på eget initiativ förhandla innan han fattar beslut om att anlita en entreprenör. Vid den förhandlingen bör man naturligtvis reda ut vad som ska hända med den befintliga personalen i verksamheten.

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer