Het debatt om bemanningsanställdas villkor

2013-04-11 09:38 Lena Gunnars  
Hillevi Engström (M) och Ali Esbati (V). Foto: Scanpix

Riksdagsledamot Ali Esbati, V, är kritisk till mediehusen som skapat egna bemanningsföretag för att ersätta redaktionernas permanenta behov av arbetskraft. Han kräver i riksdagen svar från arbetsmarknadsministern om det är i linje med den svenska arbetsmarknadsmodellen.<br>- Det är inte otillåtet för arbetsgivare att starta egna bemanningsföretag, säger Hillevi Engström, M, arbetsmarknadsminister.

Ali Esbati vill även veta om arbetsmarknadsministern tänker utreda situationen med permanent bemanning via inhyrning av arbetskraft.

Hillevi Engström inleder interpellationsdebatten med att det varken är otillåtet för arbetsgivare att starta egna bemanningsföretag eller att hyra in arbetskraft i stället för att ha egna anställda. Hon menar att bemanningsföretagen fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden.

- Skyddet för bemanningsanställda har nyligen stärkts. En ny lag om uthyrning av arbetskraft trädde i kraft den 1 januari i år. Grundprincipen i lagen är att den inhyrda ska ha minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som om han eller hon hade varit anställd direkt i kundföretaget.

Hillevi Engström poängterar att det även finns regler som möjliggör för fackliga organisationer att kontrollera inhyrningen av arbetstagare. När kollektivavtal finns på arbetsplatsen är det särskilda regler i medbestämmandelagen om en förhandlingsskyldighet i förhållande till de fackliga organisationerna.

- I vissa fall finns det även vetorätt för den fackliga organisationen i samband med att en arbetsgivare avser att låta någon annan utföra arbetet, säger Hillevi Engström.

Regeringen tillsatte i januari en utredning om inhyrning och företrädesrätt till återanställning.

- Där ska utredaren i dialog med arbetsmarknadens parter bland annat undersöka omfattningen av inhyrning i samband med arbetsbrist och undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom arbetsgivarens beslut om att hyra in arbetskraft i stället för att återanställa. Det är inte aktuellt att tillsätta någon ytterligare utredning om inhyrning av arbetskraft, säger Hillevi Engström.

Ali Esbati påpekar att han väl känner till att det är tillåtet för arbetsgivare att starta bemanningsföretag och att hyra in arbetskraft.

- Jag känner till regelverket och utvecklingen som har varit på senare tid. Det jag bland annat tar upp i min interpellation är exemplet från journalistbranschen där osäkra anställningar är ett väldigt stort problem i dag. Det är en slags innovation från arbetsgivarnas sida att starta egna bemanningsföretag och de facto ersätta det permanenta behovet av arbetskraft.

Ali Esbati lyfter fram en rapport som tagits fram av Svenska journalistförbundet, SJF, som handlar om situationen för de bemanningsanställda.

- Där kan man läsa citat som att de bemanningsanställda har svårt att planera sin vardag och att de alltid tänker på jobbet. Men det är ingenting som verkar bekymra arbetsmarknadsministern.

Hillevi Engström fortsätter vidhålla att bemanningsföretagen fyller en viktig funktion på den svenska arbetsmarknaden.

- De är en liten del. Runt 1,4 procent av antalet sysselsatta på arbetsmarknaden är anställda i bemanningsföretag. Det är inte många egentligen. Väldigt många kommer från arbetslöshet och får på det sättet sitt första jobb. En stor andel av dem arbetar dessutom heltid och med kollektivavtalad lön. Man kan bli ledsen när Ali Esbati gör sig till talesperson för alla människor i bemanningsbranschen. Många väljer aktivt att vara bemanningsanställda. Människor är olika, säger hon.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna