Hur mötet med arbetsgivare går till kan avgöra fallet

2020-06-25 00:00 Mattias Croneborg  
Lars Bäckström, arbetsrättslig expert på Almega.

Strategier. Arbetsdomstolen fäster stor vikt hur själva mötet går till då en anställning avslutas: hur arbetsgivaren har agerat. Det visar ett fall med en kyrkoherde där AD gick på arbetsgivarens linje.

Utgångspunkten är att om en anställd säger upp sig själv eller träffar ett avtal med arbetsgivaren om att anställningen ska upphöra är den anställde bunden av det. Om en arbets­givare på ett otillbörligt sätt har pressat den anställde att själv avsluta anställningen kan det ses som en provocerad uppsägning. Men om arbetsgivaren i ett sådant läge har på fötterna och kan visa att det finns saklig grund att säga upp spelar det ingen roll för utgången i målet att uppsägningen varit provocerad, resonerar Lars Bäckström, arbetsrättslig expert på Almega.

Ett av fallen om provocerad uppsägning som Lag & Avtal granskat gäller en kyrkoherde som avtalade med arbetsgivaren att hennes anställning skulle avslutas. Hon hävdade senare att överenskommelsen var framprovocerad av arbetsgivaren. Tingsrätten gick också på hennes linje, men efter överklagan dömde Arbetsdomstolen i stället till arbets­givarens favör.

Bakgrunden var ett starkt missnöje från arbetsgivarsidan om hur kyrkoherden skött församlingens ekonomi.

Kyrkoherden gick alltså först med på att sluta, men meddelade tre ­veckor senare att hon ansåg sig ha ­blivit provocerad till beslutet.

Mycket av resonemangen i tingsrätten och i AD kom att handla om hur mötet mellan arbetsgivaren och arbets­tagaren hade gått till och vad kyrko­herden hade fått för information inför mötet.

Mötet med kyrkoherden var aviserat utifrån arbetsgivarens missnöje. Arbets­givaren erbjöd kyrkoherden att ha med sig fackligt ombud. Själva ­mötet hölls sju på kvällen och arbets­givaren ville att hon skulle säga upp sig. Mötet höll på till 12 på natten, då det avbröts av att kyrkohederns make dök upp och agerade hotfullt.

Senare på natten, när kyrkans repre­sen­tanter var på väg hem, ringer kyrkoherdens representant till dem och önskar att återuppta förhandlingarna. På det mötet, som alltså sker framåt småtimmarna, träffas avtalet om att anställningen ska upphöra. Lars Bäckström ser denna önskan om att möte ska återupptas som, om inte avgörande, så i vart fall viktigt för utgången av målet.

Läs mer: Provocerad att säga upp sig – det här gäller

– Hon tar initiativ till mötet. Hon var dessutom en erfaren person på arbets­marknaden. Hon hade löst ut andra i egenskap av chef och hon hade själv blivit utlöst från tidigare tjänster. Hon visste vad det handlade om, säger Bäckström som företrädde arbets­givaren i Arbetsdomstolen i målet.

Men även om de hade träffat avtal tidigare på kvällen skulle utfallet kunna ha blivit detsamma, enligt Lars Bäckström.

– Det är möjligt att det hade hållit i alla fall. Utgångspunkten är att säger man upp sig själv så ska man stå fast vi det. Det ska hyfsat mycket till för att man ska ändra det.

– Hon var förberedd på vad de skulle prata om. Hon erbjuds att ha med facklig företrädare.

AD konstaterar att det var en pressad stämning under mötet. Men en arbets­givare kan ha rätt att vara hård.

– Har man fog för att en arbets­tagare har gjort något så kan man vara hård och även hota med polisanmälan om det finns fog att misstänka att den anställde har begått brott.

En annan sak som AD fäster vikt vid är att det tog drygt tre veckor för kyrko­herden att meddela att hon ansåg sig blivit provocerad att säga upp sig. Domstolen tycker att det är lång tid.

– Utgångspunkten är att man inte får ångra sig över huvud. En uppsägning gäller, säger Lars Bäckström men påpekar att arbetsgivaren har ett ansvar att bedöma om en uppsägning sker i vredesmod eller om det är en svag och oerfaren person på arbetsmarknaden.

– Då kan det finnas viss ångerrätt. Men i det här fallet tror jag att även om kyrkoherden ångrat sig dagen ­efter så hade det inte funkat.

Vad har Lars Bäckström för generella tips till arbetsgivare som hamnar i konfliktfyllda situationer och där en arbetstagare säger upp sig?

– Det kan vara frestande om personen säger upp sig att köra på, så är problemet ur världen. Men man får inte utnyttja sitt överläge. Det är flera saker som ska vägas ihop.

Han lyfter speciellt fram att låta arbets­tagaren få betänketid, att i vissa fall avbryta ett möte även om arbetstagaren vill säga upp sig.

– Att inte hetsa fram beslutet, utan att ge en person betänketid. Det kan vara klokt. Det är en enkel regel.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer