”Hyrflyg ska inte ersätta befintliga personalen”

2019-01-24 00:00 Mikael Kindbom  
– SAS hade inte svarat på exempelvis varför man hyr in bolag där personalen varken talar engelska eller svenska, svarar Birgitta Bensgård, ordförande i det lokala kabinfacket, på frågan om varför förhandlingen ajournerades.

PÅ PLATS I AD. Om SAS får hyra in flygbolag vid tillfälliga störningar under längre perioder utan att förhandla med de fackliga motparterna riskerar de egna piloterna att gå sysslolösa. Därför driver Svensk Pilotförening målet om inhyrning av bolagen Air Nostrum och DAT.

Enligt kollektivavtalet kan inhyrningar ske utan föregående förhandling mellan parterna vid tillfälliga störningar på så kallad ad hoc-basis. Inhyrningen som den här förhandlingen gäller skedde under våren 2016.

– Det är parternas olika syn på vad ad hoc är som blivit en stor del av den här tvisten, säger ombudet Tommy Larsson, förhandlingschef på Pilotföreningen, i sin sakframställning.

Stolarna vid sidan av honom gapar tomma. Arbetsgivarsidan har däremot laddat upp med två jurister vid sidan av Jan Bergman på Transportarbetsgivarna. Kollegan Tina Nordenbrink håller i ett av förhören medan Per Nydén från SAS har en mer tillbakalutad roll.

Men på åhörarbänkarna har arbetstagarparten övertaget. Flera piloter är på plats. SAS-piloten Mikkel Strandell har sin lilla pojke Gunnar i famnen och måste gå ut varje gång han börjar gny men till slut somnar pojken.

Ombudens röster kan förstås vara lite sövande, med timslånga mono­loger. Lite talande för situationen har golvuret i trä till höger om leda­möterna stannat på fem i tolv.

Ordet wet lease far många gånger genom Arbetsdomstolens rättegångssal på första markplanet. Det är så det kallas när SAS hyr in flygplan med besättning från andra bolag. Och det har Pilotföreningen inget emot, så länge parterna förhandlar från gång till gång. Men vid oförutsedda situationer slopades förhandlingskravet i samband med kollektivavtalsförhandlingarna 2015.

– Men då ska det handla om till exempel tekniska missöden. När inhyrningen sker för att ersätta befintlig personal eller piloter med annan arbetskraft är det en helt annan sak, förklarar Tommy Larsson.

Och det är det pilotfacket misstänker vid inhyrningen från Air Nostrum och DAT, att syftet var att ersätta personalen med annan billigare personal.

Det finns ingen tydlig bestämmelse om hur länge inhyrningen får pågå i ad hoc-situationer. Pilotföreningen säger fem dagar och stöder sig på bland annat den manual som SAS har för att tillgodose Transportstyrelsens krav för trafiktillstånd.

SAS ser detta som rent tekniska krav som saknar samband med de regler som parterna gjort upp kring förhandlingsskyldigheten.

En ytterligare invändning från SAS är att det skadestånd på 40 000 kronor som betalades ut för brott mot förhandlingsskyldigheten vid inhyrningar i samband med en förhandling i mars 2016 gällde för samtliga inhyrningar och inte bara för bolaget Cityjet, som då var aktuellt.

Första vittnet är Birgitta Bensgård som arbetat som bland annat steward och varit ordförande i det lokala kabin­facket. Hon har pärlörhängen och har knutit upp håret i nacken. Hon lägger händerna på knäna och svarar på ombudens frågor. Jan Bergman undrar varför facket gick med på att ajournera förhandlingen i mars 2016 till i maj samma år om det bara gällde en inhyrning och inte övriga. Birgitta Bensgård blir ställd över frågan.

– Jag är tyvärr inte proffs på det här, svarar hon.

Jan Bergman frågar igen:

– Varför var ni inte intresserade av att hitta en lösning på alla de felaktigheter ni tyckte att SAS begått.

Birgitta Bensgård svarar:

– Jo, vi var intresserade av det och därför kallade vi till förhandlingar med fler bolag. Vi hade flera frågor avseende övriga bolag som vi valde att ta upp i maj efter ajourneringen.

Svensk Pilotförening hade där­efter kallat fyra piloter för att styrka sin version av förhandlingarna och tolkningarna av kollektivavtalet.

SAS-piloten Per Abrahamsson, som bland annat var med vid förhandlingen i maj 2016, intygade att SAS-skadeståndet bara gällde Cityjet.

– Det var tydligt för mig att förhandlingen om skadeståndet bara gällde Cityjet, även om det avhandlades andra saker också.

När SAS-piloten Stefan Carleson ska förhöras uppmanar domaren Sören Öman Pilotföreningens ombud att hålla sig till öppna frågor och inte ja- och nej-frågor.

– Vad står begreppet ad hoc för? inleder Tommy Larsson.

Stefan Carleson som varit med vid kollektivavtalsförhandlingarna mellan parterna svarar:

– Något som uppstår hastigt och av tillfällig natur.

När sedan danska Tine Moe Svendsen, tidigare förhandlingschef på SAS, ska vittna till stöd för arbetsgivarparterna kopplas tolk in. Det visar sig att vittnet begriper svenskan så bra att hon emellanåt svarar på ombudens frågor innan tolken hinner översätta. Det leder till muntra skratt både bland ombuden och domaren.

– Ad hoc-perioder kan vara upp till tre månader, svarar hon på Jan Bergmans fråga. Om vi hade enats om att få in en begränsning i tid i kollektivavtalet så hade vi skrivit in det.

När Eivind Bjurstrøm, chef för besättning och resursplanering, vittnade på norska. För arbetsgivarsidan behövs ingen tolk.

– Det har aldrig funnits någon femdagarsregel mellan parterna. Den gäller bara gentemot Transportstyrelsen vid tillfälliga inhyrningar.

Mikael Wångdahl, som bland annat är ansvarig för inhyrningar på SAS, får frågor av Tina Nordenback.

– Ad hoc är för tillfälliga och oförutsedda händelser, till exempel när ett av våra plan blir stående på marken.

På frågan om det finns en förhandlingsskyldighet ad hoc-inhyrningar svarar Mikael Wångdahl:

– Min uppfattning är att det inte skulle fungera. Vi hade ett tillfälle i går kväll där vi skulle täcka ett stopp i dag. Ska vi förhandla i sådana situationer riskerar förhandlingstiden bli längre än inhyrningen.

SAS förhandlingschef Patrik Frank, som var med när parterna enades om skadeståndet på 40 000 kronor, är helt tvärsäker på att det gällde alla inhyrningar.

– Det var framåtsyftande. Vi skulle lägga de här missarna bakom oss och beklagade att vi gjort fel. Vi stängde hela frågan och tog bort den här ryggsäcken.

Ord står mot ord och kollektiv­avtalet ger inga tydliga besked om hur inhyrningsregeln ska tolkas. Och vad omfattade skadeståndsuppgörelsen?

Vid den muntliga förberedelsen uppmanades parterna att överväga att skala bort flera delar i målet och renodla det till tolkningen av pilotavtalet men det gick inte parterna med på. Nu får Arbetsdomstolen den delikata uppgiften att besvara de komplicerade frågorna.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen