IF Metall: Så klart att inhyrda ska få bonus

2015-10-21 23:00 Elisabeth Vene  
Första vittnet har kallats in av IF Metall: en Scania­medarbetare sedan trettio år. De senaste tolv åren har han varit ordförande för stiftelsen som förvaltar Scanias bonuspengar. Han berättar att endast ett år, 2009, blev det inte någon bonus. ”Men vi fick lediga fredagar i stället. Det var efter en förhandling, de tog inte bort bonusen ensidigt.” Foto: Carina Eriksson

PÅ PLATS I AD. Först verkar det så självklart. I bemanningsavtalet står att bonus för kortare tid än tre månader ska ingå i ersättningen till inhyrda. Scania har ett bonussystem. Såklart de bemanningsanställda där ska få sin del av bonusen.

När man har hört arbetsgivarsidans väldigt långa och detaljerade beskrivning av Scanias bonussystem SRB, Scania resultatbonus, är utgången inte lika given längre. Den korta förklaringen till varför de inhyrda från Ranstad inte får bonusen är att det går fyra–fem år från intjänandet till utbetalningen.

Ordförande för Arbetsdomstolen slår inledningsvis fast att förhandlingarna endast kommer att leda till en mellandom. Grundfrågan är om de inhyrda ska ha del i Scanias bonus eller ej. Om domen blir ja kommer en ny rättegång om vilka belopp som gäller.

Det är alltså inte inhyrdas rätt till bonus i största allmänhet det handlar om, utan just Scanias bonussystem SRB. Lokala förhandlingar ledde ingenvart, inte heller de centrala. Från bemanningsbranschens avtalsnämnd kom ingen rekommendation, vilket tyder på oenighet även där.

IF Metalls ombud Darko Davidovic är tvärsäker:

– Bonusen är en självklar del av det genomsnittliga förtjänstläget, som det beskrivs i bemanningsavtalet. Scania skulle till och med kunna skriva in i egna avtal att bonussystemet inte avser de inhyrda. Det skulle ändå inte gälla, eftersom det regleras i bemannings­avtalet.

Det slår förbundsjuristen fast med ljudlig stämma. Han låter upprörd. Det är han också.

– Vi har haft det här avtalet i femton år, det har aldrig varit problem tidigare, säger han i pausen.

Han anser att Scanias bonussystem uppfyller samtliga kriterier i Bemanningsavtalet.

Arbetsgivarens ombud från Almegas arbetsrättsenhet, Roine Johansson, håller inte med.

– Scanias resultatbonus är att betrakta som vinstdelning och ska inte ingå.

Bemanningsavtalet kom till för att inhyrd personal och anställda vid kundföretag skulle ha likvärdiga villkor. Det var parternas avsikt, att de inhyrda inte ska vara billigare än de tillsvidareanställda.

Scanias bonussystem omfattar de anställda oavsett om individerna kan påverka resultatet eller ej. Det omvända gäller också; det finns enheter som bidrar, men inte får ta del av utfallet. Detta bevisar att det är ett vinstdelningssystem, säger Roine Johansson.

Darko Davidovic viftar bort argumenten.

– Det är helt andra grundkriterier för vinstsystem. Ett sådant tar inte hänsyn till några som helst produktionsinsatser, utan handlar bara om företagets vinst. I det här fallet är det prestation som gäller.

Först när ett arbetsår har gått vet man om det blir utfall. Då kallar Scania de fackliga företrädarna till möte och meddelar siffrorna. Det är information, inte förhandling. Bonusbeloppet proportioneras efter den faktiska tid som var och en har jobbat. Pengarna överförs till en stiftelse efter den årliga slutsummeringen. Där väntar de i fyra år på eventuell avkastning innan de kan plockas ut.

Mätningen av läget görs kontinuerligt och visas på skyltar vid produktionen och på intranätet. Varje anställd kan varje dag se exakt hur utfallet har blivit. Det skulle vara enkelt för företaget att räkna ut vad en inhyrd skulle ha för en viss period, tycker förbundet.

I ett läge har parterna varit överens om att de inhyrda skulle få del i bonusen. Det var vid ett möte mellan förbundets representant och en numera pensionerad Almega-förhandlare. Båda parter har kallat honom som vittne.

– Det är lite ovanligt ja, mumlar han när han tar plats i vittnesbåset.

Han bekräftar att han haft en träff med IF Metalls förhandlare om Scania­bonusen. De kom fram till att två av de tre beräkningsgrunderna för bonus skulle gälla även inhyrda. Fast det var ingen förhandling, så man kan inte säga att vi var överens, påpekar vittnet.

– Och jag hade inte fått fullständig information, jag fick inte veta att det inte enbart beräknades på månadsbasis.

Vittnet får frågan: ”Om bonusen hade beräknats månadsvis, skulle den ingå då?”

– Ja.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna