Ingen fri konkurrens mellan TCO-förbunden

2019-03-21 00:00 Calle von Scheele  

Oenighet. När Barnmorskeförbundet bröt sig ur Vårdförbundet satte TCO:s organisationsplan stopp för en fortsättning inom huvudorganisationen. Valet stod mellan att vara en fristående förening eller söka sig till Saco-sfären.

TCO håller inte sina medlemsförbund lika hårt i handen som LO gör när de på sina kongresser beslutar vem som organiserar vilken grupp.

TCO:s organisationsplan är mindre strikt, men i dokumentets inledning finns en nyckelmening. De anslutna förbunden ska kunna arbeta inom väl avgränsade organisationsområden med tydliga, trygga och av alla respekterade gränser mellan förbunden.

Ändå finns det förbund som organiserar samma yrkesgrupper. Till exempel återfinns ingenjörer i flera förbund, som Unionen, Vision och ST.

Men det råder inte fri konkurrens om medlemmar.

– Nej, om det finns anläggningsytor mellan förbund ska de skriva gräns- eller samarbetsavtal. Ett färskt exempel är när arbetsgivare inom energiverksamhet bytte arbetsgivarorganisation. Efter överläggningar flyttades ett tusental medlemmar från Vision till Unionen, säger Torbjörn Bredin, kanslichef på TCO.

I TCO:s organisationsplan finns ingen uppräkning av vilka områden respektive förbund organiserar så som det gör i LO:s motsvarighet. Däremot beskrivs vilka gränsdragningsöverenskommelser de olika förbunden har.

Reglernas hållbarhet genomgick en hård prövning för 20 år sedan. Då hade Ledarna ändrat inriktning och riktade sin rekrytering mot alla tjänstemän som var arbetsledare eller chefer oavsett vilket förbund de var medlemmar i.

Men på TCO-kongressen 1997 uteslöts Ledarna.

– Jag var själv ombud på den kongressen. Ledarna vägrade följa TCO:s organisationsplan och värvade medlemmar fritt, men den som tar medlemsgrupper ur andra förbund åker ut, säger Torbjörn Bredin.

När Barnmorskeförbundet lämnade Vårdförbundet och ombildade sig till en medlemsförening i Srat blev man samtidigt en del av Saco, som saknar organisationsplan.

Saco-förbunden har bara en kort skrivning i Saco-stadgarnas paragraf 4 att luta sig emot. Ett medlemsförbund måste vara öppet för alla akademiker och jämförbara kvalificerade yrkesutövare inom förbundets verksamhetsområde.

Men för att inte få ett fullskaligt krig om medlemmar mellan TCO och Saco finns ett samarbetsavtal sedan mitten av 1990-talet. Avtalet pekar inte ut vem som ska organisera vilken grupp, utan har regler för schyst uppträdande när medlemmar värvas.

TCO och Saco är överens om att förbunden ska avstå från aktiva rekryteringsinsatser gentemot andra förbunds medlemmar.

I konflikten om barnmorskorna måste Srat och Barnmorskeförbundet vara mycket försiktiga när de vill locka till sig yrkesgruppen om det inte ska vara ett brott mot samarbetsavtalet.

Också nytillkomna organisationer ska åta sig att följa reglerna för medlemsrekrytering, står det i överenskommelsen.

Enligt Vårdförbundets senaste statistik från årsskiftet organiserar förbundet över 5 300 barnmorskor. Srat vill inte uppge hur många barnmorskor som numera återfinns hos dem.

TCO:s organisationsplan

TCO har en organisationsplan sedan 1950-talet. Den omarbetades senaste 2001.

TCO:s plan är friare än LO:s detaljstyrande plan.

Ett par principer:

* Förbunden ska ha väl avgränsade verksamhets­områden.

* Förbundens verksamhet bygger på att medlemmarna har gemensam arbetsgivarmotpart och/eller gemensamt yrke.

I TCO:s plan finns liksom i LO:s riktlinjer för hur gränstvister ska lösas.

I TCO:s fall bygger de på:

* Verksamhetens art.

* Former för verksamhetens bedrivande.

* Hur arbetsgivarnas är organiserade.

* Tidigare organisations- och avtalsförhållanden.

I TCO:s plan finns en lista över vilka gräns- och samarbetsavtal respektive förbund har.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen