Intern oenighet i PTK stoppar nya förhandlingar

2017-06-29 00:00 Lena Gunnars  
Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv. Foto: Henrik Montgomery/TT

Förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv om ett nytt omställningsavtal bröt samman 2015.– Det vore bra om vi snart kunde få en fortsättning på diskussionerna, säger Peter Jeppsson, vice vid för Svenskt Näringsliv.

Omställningsavtalet handlar om vad som händer när uppsägningen är ett faktum och du ska göras anställningsbar igen. Parterna är också överens om att något bör göras innan uppsägningen är ett faktum. Men hur det ska se ut och vad det får kosta kan PTK och Svenskt Näringsliv inte komma överens om.

Förhandlingarna om avtalet startade igen 2012 efter ett långt avbrott. 2014 kom parterna överens om en omstart före sommaren. Ett flertal förhandlingstillfällen var utsatta under hösten 2015. Men förhandlingarna havererade efter att akademikerförbunden inom PTK inte var överens med majoriteten.

Sveriges Ingenjörer tyckte att Svenskt Näringsliv ville göra mer omfattande förändringar i spelreglerna än vad de kunde gå med på. Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, menade att förhandlingarna i praktiken gick ut på att avskaffa las. Det skulle ta bort alla möjligheter att tillvarata medlemmarnas intressen vid uppsägningar.

PTK:s utgångspunkt i förhandlingarna var att åstadkomma möjligheter till fortlöpande kompetensutveckling hela yrkeslivet genom en stiftelse som skulle finansieras av arbetsgivarna. Det förslaget tyckte Sveriges Ingenjörer var bra, men priset var för högt.

– Situationen och ställningen på arbetsmarknaden förändras ganska radikalt när man ändrar möjligheten att förhandla fram lösningar lokalt och helt överlämnar till arbetsgivaren att göra de valen. Våra förtroendevalda tycker att vi förlorar vår rätt att bevaka våra medlemmars intressen då. Det ska också sägas att vi är inte är de som är emot avtalsturlistor. Vi är snarare de som till 90-95 procent kommer överens om sådana lokalt. Det är inte vi som är besvärliga, säger Camilla Frankelius två år efter att förhandlingarna bröt samman.

Hennes bild är att många arbetsgivare är dåliga på att kompetensutveckla sina anställda innan de står inför uppsägningar. Hon nämner Ericssons senaste stora nedskärning i Sverige som exempel. Hon menar att företaget hade kunnat planera verksamheten bättre, i tid.

– Personalen måste få utvecklas i den takt som företaget vill och be­höver, säger hon.

Niklas Hjert, som är förhandlingschef på Unionen och ordförande för PTK:s förhandlingschefsgrupp, menar att det är vanligt att arbetsgivarna kompetensväxlar. De satsar på ett nytt område och nyanställer personal med en annan typ av kompetens.

– Vi tror att omställningstakten kommer att öka till följd av digitaliseringen. Många jobb som i dag görs av en människa kommer sedan att kunna göras av en maskin. Det går väldigt fort nu. Tyvärr har inte utbildningssystemen hängt med i det. Det känns väldigt angeläget att hitta lösningar på detta.

Förslaget om en kompetensstiftelse som låg på förhandlingsbordet handlade om att den skulle kunna finansiera att anställda får vägledning om sin kompetens. Den som behöver mer utbildning skulle kunna få betalt under studierna.

– Det tror vi annars är en bromskloss. Få i yrkeslivet som har en inkomst, amorteringar och en viss levnadsstandard har möjligheter att studera med CSN-lån, säger Niklas Hjert.

Hos Svenskt Näringsliv på Stor­gatan 19 sitter vice vd:n Peter Jeppsson och väntar vid förhandlingsbordet. Han hoppas på att motparterna ska komma överens och komma tillbaka. Svenskt Näringsliv krävde i de havererade omställningsförhandlingarna ändringar i las och att kompetens ska väga mer än anställningstid. Bara när två personer hade samma kompetens ska anställningstiden räknas in.

Peter Jeppsson konstaterar att hela diskussionen kring omställningsavtalet har kretsat kring rörligheten på arbetsmarknaden.

– Vi har en del regelverk i dag som inte bidrar till att skapa rörlighet utan snarare har en inlåsningseffekt. Som regeln om sist in och först ut i las.

Peter Jeppsson fortsätter:

– Vi kom ganska långt i diskussionerna om las med PTK 2015. Men frågorna är komplexa. De handlade om vilket ansvar arbetsgivaren ska ha och hur man ska göra när kompetens ska bedömas. Det var inte något godtycke det var fråga om från vår sida, säger han.

Ericsson svarar på Sveriges Ingenjörers kritik via mejl. Enligt Anki Ljung, rekryteringsansvarig i Sverige, har företaget identifierat ett kompetensgap inom specifika områden och behöver anställa ny kompetens med fokus på hårdvaru-, mjukvaru- och systemutveckling. Detta kunde inte lösas med befintlig personal. ”När förhandlingarna var klara var det totalt omkring 2 400 som lämnade Ericsson. Ungefär 1 400 av dessa, främst inom administrativa områden, valde att lämna genom frivillighetsprogrammet. Det var olika personalgrupper som lämnade företaget. Cirka 800 som arbetade inom vår produktion i Kumla och Borås blev uppsagda då majoriteten av verksamheten avvecklades”, skriver hon.

Avtalet

TRR är en stiftelse som ägs av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbets­givarförbunden inom Svenskt Närings­liv och fackförbunden inom PTK.

Det bildades 1974.

Cirka 35 000 företag med 950 000 medarbetare är anslutna till TRR.

TRR stöttar uppsagda tjänstemän, före­tags­ledning och fackliga representanter – före, under och efter omställning.

TRR:s tjänster är en slags försäkringslösning för anslutna företag. 0,3 procent av företagens lönesumma finansierar tjänsterna.

Omställningsavtalet gäller tjänstemän som är anställda inom PTK:s avtals- om­råden.

Det finns flera trygghetsråd. TRR är bara ett av dem.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer