”Jag ser till att det går rätt och riktigt till”

2017-11-16 00:00 Calle von Scheele  
”Jag fick gå ut ur sammanträdesrummet tillsammans med företrädaren för Vision”, vittnar Magnus Sjöholm i tvisten om huruvida Brandkåren Attunda skulle ha förhandlat med Brandmännens riksförbund när distriktschefen i Sollentuna tillsattes. Teckning: Carina Eriksson Foto: Carina Eriksson

PÅ PLATS I AD. Onsdagen den 7 september förra året var ingen bra dag för Magnus Sjöholm, lokalt ombud för Brandmännens riksförbund i Attunda räddningstjänst. Han var kallad till mbl-förhandling i Sollentuna.

Den viktigaste frågan på dagordningen var tillsättandet av en ny brandchef på stationen i Sollentuna. När det var dags att ta upp frågan skickades Magnus Sjöholm ut från sammanträdesrummet.

Nu, ett drygt år senare, vittnar brandmannen under rättegången i Arbetsdomstolen.

– Jo, jag fick gå ut tillsammans med företrädaren för Vision.

Chefstillsättningar är viktiga frågor. Arbetsgivaren är skyldig att primärförhandla enligt paragraf 11 i medbestämmandelagen, mbl. Men tvisten i AD handlar om hur långt denna skyldighet sträcker sig.

Brandmännens riksförbund organiserar 28 av de 33 anställda på Sollentuna brandstation. Ändå kallades de inte till förhandlingen, eftersom enbart Kommunal och Sveriges Ingenjörer har undertecknat kollektivavtalet som styr verksamheten.

Varför har ni intresse för den här positionen, frågar advokat Thomas Söderqvist, som stämt arbetsgivarna å Brandmännens riksförbunds vägnar.

– Vi vill att högre chefer ska uppfylla de normer som vi satt upp för ledare. Tidigare har vi förhandlat om den chefsnivån, svarar Magnus Sjöholm.

Huvuddelen av medlemmarna i Brandmännens riksförbund är beredskapsbrandmän, som rycker in när larmet går. På några brandstationer i de sex kommunerna i Attundaområdet träder de i tjänst på kvällstid när den ordinarie personalen slutat för dagen. I Sollentuna finns däremot heltidsanställda på stationen dygnet runt.

Advokat Thomas Söderqvist har delat ut åtta tjocka kompendier till rättens ledamöter. Budskapet är tydligt i hans argumentering: Brandchefen i Sollentuna, som i Attundas organisation kallas distriktschef, påverkar även beredskapsbrandmännens villkor.

När brandmannen Ove Engelkrans sätter sig i vittnesbåset berättar han om hur arbetsgivaren vid tidigare tillfällen förhandlat med alla fack om chefstillsättningar och de lägre gruppledarna. Han berättar om en omorganisation för ett par år sedan.

Var ni med när distriktschefen för Sollentuna förhandlades? frågar Tomas Söderqvist.

– Ja, men då gällde det en annan person, svarar Ove Engelkrans.

Var Attunda skyldiga att förhandla eller var det bara en praxis?

– Arbetsgivaren gjorde gällande att alla parter skulle vara delaktiga och värda lika mycket.

Ove Engelkrans avrundar sitt vittnesmål med att berätta om årets avtalsrörelse. Då deltog distriktschefen från Sollentuna i förhandlingen om den lokala överenskommelsen för beredskapsbrandmännen.

– Han satt till och med bredvid mig.

På andra sidan salen har arbetsgivarnas ombud, arbetsrättsjurist Johanna Read Hilmarsdottir, från Sveriges Kommuner och Landsting, länge suttit tyst efter att ha gjort sin sakframställan. Nu försöker hon sticka hål på Ove Engelkrans vittnesmål genom att fråga vad distriktschefen i Sollentuna sa under förhandlingarna.

– Det minns jag inte, svarar han.

– I själva verket var han tyst, hävdar Johanna Read Hilmarsdottir efter en kort utfrågning.

Hennes eget vittne, förbundsdirektör Ida Texéll, talar däremot i versaler.

– Jag rekryterades till förbundet Brandkåren Attunda för att skapa ordning och reda, säger hon och är noga med att berätta om sin medverkan i två av regeringen tillsatta kommittéer.

Hon går igenom chefsnivåerna i detalj och förklarar att distriktschefen inte har särskilt många befogenheter utan är första linjens chef, brandmännens närmaste arbetsledare.

– Jag är chef. Det blir en enkel och tydlig styrning.

Under sig har Ida Texéll en grupp chefer, förklarar hon. Längst ner står distriktscheferna. Deras uppgift är att lämna information till närmaste högre chef, produktionschefen, vars uppgift är att sammanställa informationen och lämna den vidare till henne.

– Jag ser till att det går rätt och riktigt till. Därefter fattar jag beslut.

Johanna Read Hilmarsdottir frågar henne om distriktschefen i Sollentuna kan påverka beslut i andra distrikt.

– Nej! Den etikett vi har gäller. Om man är distriktschef i Sollentuna är man distriktschef där.

Hon avfärdar också förhandlingen om omorganisationen som betydelsefull i den här tvisten.

– Jag tog ett ensidigt chefsbeslut att förhandla hela planen med samtliga fackliga företrädare för att öka pedagogiken och förståelsen.

Motsidans ombud Thomas Söderqvist ifrågasätter hennes tolkning av mbl. Han vill ha fram att chefstillsättningarna i omorganisationen var en primärförhandling enligt paragraf 11 i mbl.

– Vi förhandlade helheten, upp­repar Ida Texéll flera gånger.

Till slut säger Thomas Söderqvist förtvivlat:

– Jag får inget tydligt svar, ja eller nej.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen