Kan anställd vägra arbetsuppgifter?

2013-04-17 23:00 Redaktionen Lag Avtal  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

FRÅGA TILL EXPERTERNA: Vi måste se över kostnaderna och vill att en anställd på it-avdelningen ska sitta i växeln en dag i veckan. Enligt anställningsavtalet är personen anställd som it-tekniker med arbetsuppgiften att vara behjälplig på företagets it-avdelning. Den anställde vägrar och hänvisar till anställningsavtalet. Vad kan vi göra?

EXPERTSVAR: Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet och organisera och bedriva verksamheten på det sätt som arbetsgivaren anser mest effektivt. Denna arbetslednings- och affärsledningsrätt ligger till grund för både de enskilda anställningsavtalen och kollektivavtalen. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet motsvaras av en skyldighet för arbetstagaren att, mot erhållande av lön, utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar.

Detta innebär att arbetsgivaren inom ramen för anställningsavtalet och gällande kollektivavtal har rätt att ge instruktioner för arbetets utförande och även göra förändringar av anställningsvillkor och arbetsförhållanden. Arbetsledningsrätten får dock inte användas i strid med gällande lagstiftning, tillämpliga kollektivavtal eller personliga avtal och förändringar som ligger utanför dessa ramar.

Gränserna för arbetsgivarens arbetsledningsrätt och den däremot svarande arbetsskyldigheten för arbetstagaren dras således av vad som kan sägas följa av anställningsavtalet och i förekommande fall tillämpligt kollektivavtal. När det gäller vilka förändringar i fråga om arbetsuppgifter som en arbetstagare är skyldig att acceptera förändras bilden något beroende på om arbetstagaren tillhör arbetar- eller tjänstemannakollektivet. Vad gäller arbetare (LO-kollektivet) har det i rättspraxis ansetts att dessa har skyldighet att utföra allt sådant arbete som omfattas av arbetsgivarens verksamhet och som ligger inom arbetstagarens yrkeskvalifikationer (AD nr 29/1929; den så kallade 29/29-principen).

Även för tjänstemän har arbetsgivaren en tämligen omfattande rätt att i kraft av sin arbetsledning göra förändringar av arbetsuppgifter och andra arbetsförhållanden. En tjänsteman är inte garanterad att endast få utföra de arbetsuppgifter som följer av arbetsbeskrivningen, men behöver inte acceptera sådana förändringar av arbetsuppgifterna att det i praktiken blir en annan anställning (AD nr 133/1995) och därmed står i strid med det enskilda anställningsavtalet.

I det aktuella fallet har arbetstagaren varit anställd som it-tekniker. Arbetsgivaren öns-kar att arbetstagaren ska sitta i växeln en dag i veckan. Som skäl för denna partiella förändring av arbetsuppgifterna har arbetsgivaren anfört att man vill se över kostnaderna. Det framgår inte om arbetstagaren skulle få behålla sina löneförmåner. Av anställningsavtalet framgår att den anställde är anställd som it-tekniker för att vara behjälplig på företagets it-avdelning. Det är relativt stor skillnad på att vara it-tekniker och att sitta i växeln och växeln tillhör sannolikt inte it-avdelningen. De nya arbetsuppgifterna skulle omfatta 20 procent av arbetstiden. Gränserna för en tjänstemans arbetsskyldighet är dock oklara.

Vi kan därför inte säkert avgöra om arbetstagaren måste acceptera den aktuella förändringen av arbetsuppgifter. En viktig faktor i denna bedömning blir även frågan om arbetstagaren får behålla sina tidigare löneförmåner. För att inte riskera att göra sig skyldig till arbetsvägran är dock arbetstagaren skyldig att acceptera omplaceringen tills domstol avgjort frågan. Om företaget är bundet av kollektivavtal och arbetstagaren medlem i facket kan den fackliga organisationen lägga tolkningsföreträde på arbetsskyldigheten enligt paragraf 34 i MBL vilket arbetstagaren då kan följa utan att riskera anställningen.

Experterna svarar på dina frågor

Har du något arbetsrättsligt bryderi du grubblar på? Lag & Avtals expertpanel kan ge råd och svar på dina frågor. Du behöver inte ange ditt namn i tidningen, men redaktionen måste få veta vem du är.

Skicka e-post till redaktionen@lag-avtal.se eller skriv till Lag & Avtal, 106 12 Stockholm.

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer