Kan de kräva sjukintyg från dag ett?

2013-06-12 23:00 Redaktionen Lag Avtal  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

FRÅGA TILL EXPERTERNA: Vi är 150 anställda undersköterskor och vårdbiträden på ett äldreboende. Arbetsgivaren har bestämt att de anställda under perioden 15 maj till 15 september bara har rätt att vara sjuka en gång utan förstadagsintyg från läkare. Kan arbetsgivaren ta ett sådant beslut?

EXPERTSVAR: En arbetsgivare kan fatta beslut om att läkarintyg krävs från första sjukdagen om särskilda skäl föreligger. Uttalandena i förarbetena tyder på att de särskilda skälen ska ha en anknytning till enskilda arbetstagares förhållanden.

I den aktuella situationen synes det handla om någon typ av kollektiv kontroll som arbetsgivaren vill införa, och om detta utgör särskilda skäl, och om arbetsgivaren därmed haft fog för sitt beslut, är högst ovisst och har såvitt vi vet aldrig prövats av domstol. Skälen till arbetsgivarens beslut framgår inte av frågan.

I förarbetena till lagen nämns några situationer där regeringen anser att det kan vara motiverat att kräva läkarintyg. Som exempel anges om det finns speciella rehabiliteringssynpunkter att beakta eller när kontrollsynpunkter talar för tidigareläggning av kravet på intyg. Någon diagnos behöver inte framgå av intyget, endast att arbetstagaren saknar arbetsförmåga.

I propositionen skriver regeringen vidare att det är rimligt att arbetsgivaren betalar patientavgiften i detta sammanhang. Lagen innehåller dock ingen regel om det.

Arbetsgivarens beslut att kräva läkarintyg från första sjukdagen ska vara skriftligt och får bara avse ett år i taget.

Den arbetstagare som inte följer beslutet om förstadagsintyg saknar rätt till sjuklön om inte hon eller han kan visa godtagbara skäl. Som exempel anges i förarbetena att den anställde trots försök inte lyckats få tag på någon läkare eller på grund av sjukdomen saknat möjlighet att ta sig till en läkare. Om arbetstagaren kommer in med ett läkarintyg från en senare tidpunkt än första dagen, ska arbetsgivaren betala sjuklön från den dag läkarintyget avser.

Lagen om sjuklön är tvingande till skydd för arbetstagaren. Det är tillåtet att göra ­avvikelser från vissa bestämmelser i lagen genom kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. Sådana avtal är relativt vanliga och får tillämpas på samtliga anställda som arbetar inom avtalsområdet.

En arbetsgivares beslut om förstadagsintyg kan inte överklagas. I förarbetena anges dock att arbetstagaren kan tvista vid domstol mot arbetsgivaren vad gäller frågan om det har funnits fog att begära förstadagsintyg eller om det har förelegat godtagbart skäl för arbetstagaren att inte ha lämnat intyg för viss tid.

En arbetstagare som inte är med i facket och kan få facklig rättshjälp, bör tänka på att den som förlorar en domstolsprocess normalt får stå för alla rättegångskostnader.

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer