Tidningen

Kan förskolans öppettider styra kollegernas arbetstid?

Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på expertfrågor i arbetsrättstidningen Lag & Avtal. Foto: Jörgen Appelgren
Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på expertfrågor i arbetsrättstidningen Lag & Avtal. Foto: Jörgen Appelgren

En medarbetare kommer konsekvent 20 minuter för sent på morgnarna varannan vecka. Hans förklaring är att sonens förskola öppnar så sent att han inte hinner i tid till arbetet. Medarbetaren är montör och hela arbetslaget måste vänta in honom på morgnarna. Får en anställd ändra sin arbetstid på eget bevåg?

Det är arbetsgivaren som bestämmer när arbetet ska utföras. Arbetsgivaren måste dock hålla sig inom de ramar som arbetstidslagen och kollektivavtal, om sådant finns, anger. Arbetstidslagen anger att 40 timmar i veckan är normal arbetstid, att arbetstagaren måste få viss dygnsvila, veckovila och vad som gäller för mertid, övertid och nattarbete, med mera.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →