Kan jag kräva att bli intervjuad?

2018-05-24 00:00  
Lag & Avtals expertpanel svarar på läsarnas frågor om arbetsrätt: Dan Holke, vd, LO-TCO Rättsskydd, Pia Attoff, advokat, Attoff Law och Kent Brorsson, chefsjurist, Energiföretagens Arbetsgivarorganisation, EFA. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. Sedan tio år är jag anställd i en ideell organisation med kollektivavtal. Jag har varit vaktmästare, receptionist och hjälpt till överallt där det behövts. Samtidigt har jag studerat deltid och är nu färdig civilekonom. Arbetsgivaren har nu utlyst en tjänst som ekonomiansvarig och jag vet att jag skulle göra jobbet bra. Kan de ändå strunta i att intervjua mig för tjänsten?

Experterna:

Det är en grundsats inom arbetsrätten att arbetsgivaren har rätt att fritt anställa. Detta innebär att arbetsgivaren vid en rekrytering har rätt att välja vem som ska anställas. Denna sedan länge gällande grundsats har dock i någon mån inskränkts genom senare lagstiftning. Begränsningar i arbetsgivarens fria val vid anställning finns framför allt i lagen om anställningsskydd och i diskrimineringslagen.

Enligt anställningsskydds­lagen har en arbetstagare under vissa förutsättningar företrädesrätt till återanställning. Det gäller arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller har haft längre tidsbegränsade anställningar. Dessutom kan enligt denna lag en deltidsanställd ha företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad. Enligt diskrimineringslagen får ett anställningsförfarande inte stå i strid med de diskrimineringsgrunder som anges i lagen.

Inom den offentliga sektorn finns särskild lagstiftning som begränsar arbetsgivarens fria anställningsrätt. Det handlar om regler som föreskriver att arbetsgivaren endast får beakta förtjänst och skicklighet vid tillsättning av statlig tjänst och regler om saklighet och opartiskhet och allas likhet inför lagen vid anställningar inom kommuner och landsting.

Det finns inget som visar att arbetstagaren i det nu aktuella fallet omfattas av de ovan beskrivna inskränkningarna i arbetsgivarens fria anställningsrätt.

I linje med arbetsgivarens principiellt fria anställningsrätt gäller vidare att en arbetssökande inte kan kräva att bli kallad till anställningsintervju. Arbetsgivaren avgör således fritt vem eller vilka man önskar intervjua under en rekryteringsprocess.

Vid chefstillsättningar finns dock ett inflytande för de fackliga organisationer som har kollektivavtal. Detta följer av reglerna om arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet i paragraf 11 i medbestämmandelagen. Dessa regler innebär att arbetsgivaren måste påkalla förhandling med de fackliga organisationerna innan beslut fattas om tillsättning av en chef. I dessa förhandlingar har de fackliga organisationerna möjlighet att ge sin syn på vilka av de som sökt tjänsten som är lämpligast.

I dessa förhandlingar kan det också komma att diskuteras hur många anställningsintervjuer som bör hållas och vilka som bör kallas till dessa intervjuer.

De fackliga organisationerna kan dock inte på medbestämmandelagen grunda någon rätt att få närvara vid anställningsintervjuerna (se AD 1980 nr 163).

Efter genomförda förhandlingar fattar arbetsgivaren de beslut som arbetsgivaren anser bäst såväl vad gäller anställningsintervjuerna som beträffande själva chefstillsättningen.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna