Kan jag kräva hänsyn till mitt diskbråck?

2015-08-27 14:29  
Pia Attoff, advokat Attoff & Dahlgren, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGAN. Den kommunala larmcentralen ska läggas ner. Jag har uppmanats att söka lediga jobb inom städ eller städ/kök. Jag har diskbråck och är orolig över att inte klara arbetsuppgifterna. Är arbetsgivaren skyldig att erbjuda administrativt arbete? /Larmoperatören

Pia Attoff: När en arbetsgivare beslutar att en avdelning ska läggas ned uppstår en arbetsbristsituation. Arbetsgivaren måste därför, innan beslut om uppsägning fattas, göra en omplaceringsutredning för att ta reda på om det finns något annat arbete som arbetstagaren kan utföra.

Det blir normalt en fråga om att utreda vilka befattningar som finns lediga hos arbetsgivaren samt vilka kvalifikationer arbetstagaren har och om dessa är tillräckliga.

Arbetsdomstolen har i AD 1984 nr 141 slagit fast att omplaceringsutredningen ska sträcka sig över hela kommunens område. Avsteg kan göras om det på grund av vitt skilda verksamhetsområden kan anses orealistiskt att låta omplaceringsskyldigheten ta sikte på flera områden.

Arbetsgivaren ska vid en möjlig omplacering erbjuda den anställde befattningen.

Omplaceringserbjudandet ska vara skäligt. En arbetsgivare bör erbjuda arbetstagaren ett arbete som så långt som möjligt är likvärdigt med det arbete som arbetstagaren dittills har haft. Befattningen ska även vara lämplig med hänsyn till exempelvis arbetstagarens förutsättningar och personliga förhållanden. En arbetstagare omfattas inte av något befattnings- eller löneskydd, vilket bland annat innebär att arbetstagaren måste godta den lön som är förenad med det nya arbetet.

Har arbetsgivaren vetskap om diskbråcket kan det åligga arbetsgivaren att rehabilitera arbetstagaren. Rehabiliteringsansvaret tar främst sikte på att arbetstagaren ska kunna återgå till sin befintliga tjänst. I detta fall är det dock inte möjligt men arbetsgivaren bör i omplaceringsutredningen beakta den anställdes förutsättningar samt personliga förhållanden. Om­placeringsskyldigheten sträcker sig dock enbart till befintliga lediga befattningar, det finns ingen skyldighet för en arbets­givare att skapa en befattning. Arbetsgivaren kan välja vilken ledig befattning som ska erbjudas den anställde under förutsättning att erbjudandet är skäligt. Tackar arbetstagaren nej till ett skäligt omplaceringserbjudande kan saklig grund för uppsägning före­ligga.

Turordningsreglerna i Las aktualiseras om en uppkommen arbetsbrist inte kan lösas genom omplacering i enlighet 7 § 2 st. Las. Turordningsreglerna blir därför tillämpliga först efter en omplaceringsutredning där det står klart att någon eller några arbetstagare måste sägas upp. Omplacering i förhållande till turordning innebär att arbets­tagare med bättre turordningsrätt slår ut arbetstagare med sämre plats i turordningslistan. Detta gäller dock bara för de anställda inom samma turordningskrets. Turordningskretsen, enligt 22 § Las, fastställs i förhållande till kollektivavtalsområde, driftsenheter och ort. För kommuner torde dock rimligtvis gälla att omplaceringsskyldigheten avser hela kommunen.

Förutsättningarna för omplacering är dock alltid beroende av om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för befattningen. Om dessa förutsättningar är uppfyllda så har en arbetstagare med längre anställningstid företräde före en arbetstagare med kortare anställningstid oavsett anställningsform till kvar­varande befattningar.

Eftersom det i frågan saknas uppgift om kollektivavtal utgår svaret från att det är reglerna i Las som är tillämpliga.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer