Kan jag ta ledigt mot chefens vilja?

2015-12-16 23:00  
Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. Jag har blivit nekad ledighet under tre dagar för att åka på ett bröllop utomlands. Chefen säger att vi har för mycket att göra. Jag tänker åka i alla fall, men min chef hävdar att jag i så fall kommer att bli avskedad. Stämmer det verkligen? Mina arbetskamrater ställer upp för mig och utför mina arbetsuppgifter när jag är borta.

Rätten att vara ledig från arbetet regleras i flera olika lagar och ofta även i kollektivavtal. Det finns ingen lag som ger dig en absolut rätt att vara ledig för att under tre dagar åka på ett bröllop. Om du ändå åker, trots att chefen sagt nej, riskerar du att bli avskedad.

En arbetstagare har rätt att vara ledig från arbetet i en rad olika situationer. I vissa fall har man rätt till lön under ledigheten och i andra fall är ledigheten obetald. Den vanligaste orsaken till ledighet torde vara semester. Hur semesterledigheten ska förläggas regleras i semesterlagen och i många kollektivavtal. Lagen bygger på att man ska förhandla och komma överens om när semestern ska förläggas men blir man inte överens bestämmer arbetsgivaren.

Arbetsgivaren är dock normalt skyldig att se till att varje arbetstagare får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Semesterlagen ger alltså ingen rätt för arbetstagaren att mot arbetsgivarens vilja ta ur semester vissa bestämda dagar.

En arbetstagare har även rätt till ledighet för att studera enligt studieledighetslagen. Enligt den lagen har arbetsgivaren möjlighet att skjuta upp ledigheten under viss tid. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal fordras det i vissa fall samtycke från den fackliga organisationen för att arbetsgivaren ska kunna skjuta upp ledigheten. Uppkommer en rättstvist om ledighetens förläggning har en facklig organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren tolkningsföreträde, det vill säga fackets uppfattning gäller till dess domstol prövat frågan.

Även föräldraledighetslagen ger rätt till ledighet. Den lagen ger arbetstagaren stora möjligheter att bestämma när ledigheten ska förläggas. När det gäller planerad ledighet är arbetstagaren skyldig att begära att få ledigt viss tid i förväg. Vid tillfällig föräldrapenning, när barnet är sjukt, har dock arbetstagaren alltid rätt att vara ledig omedelbart.

En annan ledighetslag är lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Den ger arbetstagaren rätt att vara ledig från arbetet av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. I dessa akuta situationer har arbetstagaren alltså en absolut rätt att vara ledig men det ställs krav på att närvaron verkligen är nödvändig.

Många kollektivavtal innehåller rätt till ledighet i vissa situationer, exempelvis för eget bröllop, nära anhörigs begravning, egen 50-årsdag och liknande. Därutöver finns det numera olika typer av arbetstidsförkortning i vissa avtal som kan tas ut i lediga dagar. Sådan ledighet brukar förutsätta att man kommer överens om förläggningen.

Sammanfattningsvis kan man säga att ledighetsreglerna bygger på att man ska bli överens om förläggningen. Blir man inte överens bestämmer ofta arbetsgivaren, men i vissa situationer är den bestämmanderätten inskränkt. Vid akuta händelser som sjukdom med mera har arbetstagaren rätt till den ledighet som begärs. Om det föreligger en rättstvist kan en facklig organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren i vissa fall lägga tolkningsföreträde i frågan. När det gäller rena lämplighetsfrågor bestämmer dock arbetsgivaren.

Att ta ledigt när arbetsgivaren sagt nej betraktas som arbetsvägran och det ser Arbetsdomstolen mycket allvarligt på. Det gäller särskilt när arbetsgivaren som i detta fall tydligt har upplyst arbetstagaren om att denne riskerar sin anställning.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer