Karstens fall avgör synen på fetma i EU

2014-08-29 06:57 Anna de Lima Fagerlind  
Karsten Kaltolft vill egentligen inte klassa sig själv som funktionshindrad, utan anser att han kunde utföra sina arbetsuppgifter som förskollärare utan problem. I dag arbetar han som lastbilschaufför. Foto: Christer Holte

Förskolläraren Karsten Kaltoft fick sparken för sin övervikt. I höst avgörs hans fall, som kan påverka hela EU.<br/> – Det känns lite överväldigande, men jag tycker att det är bra att frågan väcks, säger Karsten Kaltoft.

Karsten Kaltoft hade jobbat som förskollärare i Billund kommun i Danmark i 15 år när han plötsligt fick sparken.

– Jag blev kallad till ett möte på kontoret. Där sa min chef att jag var avskedad. Hon sa att jag var en bra anställd och att de inte hade fått några klago­mål, men att min vikt var ett problem, säger Karsten Kaltoft.

När han fick beskedet vägde han 160 kg. Lika mycket som när han anställdes av Billund kommun.

Någon ytterligare förklaring till avskedandet fick han inte. I efterhand har det cirkulerat uppgifter i medier om att Karsten Kaltoft inte kunde utföra sina arbetsuppgifter på grund av sin vikt. Bland annat ska han ha haft problem med att knyta barnens skor. Men det sa aldrig kommunen till honom när han avskedades.

– Det stämmer inte. Det finns säkert jobb som inte går att göra om man är för stor, men jag kunde utföra alla mina arbetsuppgifter.

Det danska fackförbundet FOA har tagit hans fall vidare ända upp till EU-domstolen. Facket vill veta om Karsten Kaltoft och andra överviktiga omfattas av skydd mot diskriminering, enligt EU:s lika­behandlingsdirektiv. I oktober kommer domen. Generaladvokaten gick på Karsten Kaltofts linje i sitt yttrande som kom i somras. Om domstolen följer yttrandet – vilket den oftast gör – kommer extrem fetma att kunna klassas som ett funktionshinder i hela EU.

– Det skulle innebära att arbetsgivare var tvungna att beakta det när man anställer, så att överviktiga inte diskrimineras. Arbetsgivarna skulle också kunna få ett ansvar för rehabilitering och behöva vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder, säger Lars Gellner, arbetsrättsexpert på Svenskt Näringsliv.

Något fall som liknar Karsten Kaltofts har inte prövats i svensk domstol. Men det händer att överviktiga som känner sig diskriminerade hör av sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO har inte ansett det möjligt att driva något fall vidare, och i dagsläget väntar man på EU-domen.

– Vi har hittills bedömt att fetman måste ha orsakat eller orsakats av en annan mer bestående funktionsnedsättning för att ett skydd ska finnas, men rättsläget är oklart. Det är därför den danska domstolen har frågat EU-domstolen om ett förhandsavgörande. Den här domen kommer att klargöra vad som gäller även här i Sverige, säger Martin Mörk, chef på DO:s processenhet.

Själv känner Karsten Kaltoft sig inte funktionshindrad. Idag arbetar han som lastbilschaufför, och även om han älskade sitt jobb som förskollärare är han inte säker på att han skulle vilja gå tillbaka. För honom handlar det om att få upprättelse.

– Jag hoppas att domen ska leda till att Billund kommun förstår att det inte är okej att sparka någon bara för att man är tjock, så länge man sköter sitt jobb.

Karsten Kaltoft vill egentligen inte klassa sig själv som funktionshindrad, utan anser att han kunde utföra sina arbetsuppgifter som förskollärare utan problem. I dag arbetar han som lastbilschaufför.

Kan klassas som funktionshinder

Detta har hänt

  • I november 2010 avskedades Karsten Kaltoft från sitt arbete som förskol­lärare på Billund kommun. Enligt kommunen berodde det på arbetsbrist, men Karsten Kaltoft tror att kommunen ansåg att han var för överviktig.
  • Förra året bad Karsten Kaltofts fackförbund FOA EU-domstolen om ett så kallat förhandsavgörande i frågan, ett bindande beslut om hur EU-rätten ska tolkas. FOA anser att Karsten Kaltoft har diskriminerats på grund av sin övervikt, och vill att EU-dom­stolen ska klargöra om fetma kan betraktas som ett funktionshinder enligt likabehandlingsdirektivet och därmed omfattas av skydd mot diskriminering.
  • I juli kom EU-domstolens generaladvokat Niilo Jääskinen med sitt yttrande om fallet. Advokaten anser att EU-rätten inte förbjuder diskriminering mot överviktiga generellt, men att extrem fetma kan klassas som ett funktionshinder. Enligt yttrandet klassas ett BMI (body mass index) på över 40 som extrem fetma. Karsten Kaltofts BMI var över 50 när han sparkades.
  • I oktober väntas EU-dom­stolen komma med sitt beslut.

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer