Klausul mot raggning verkar avskräckande

2012-06-13 23:00 Elinor Torp  

Värvningsförbud har smugit in i allt fler anställningskontrakt. Inom säljbranschen är klausulen mer regel än undantag.– De fungerar hämmande och har faktiskt ersatt konkurrensklausuler som lite spelat ut sin roll, säger advokaten Sten Bauer.

”Kom igen! Ska ni inte följa med över?” Det finns exempel på säljchefer som passar på att bearbeta de bästa kollegerna. Det förekommer också att säljare som slutar tar med sig en kopia av kundlistan och försöker ragga över kunder. Det hävdar i alla fall Sten Bauer och Magdalena Berg vid advokatbyrån Baker & McKenzie, som råder sina klienter, arbetsgivarna, att ha en non solicitation-klausul i anställningskontrakten.

– Tjänsteproducerande företag har nästan en skyldighet gent­emot sina anställda att ha med ett värvningsförbud. Annars riskerar de att tappa kunder, vilket kan betyda att de måste säga upp personal, resonerar advokaterna.

Att låsa in anställda med konkurrensklausuler tror inte Sten Bauer på.

– Vi har ett mycket mer rörligt arbetsliv i dag. Folk flyttar mellan olika arbetsgivare och måste få göra det. Konkurrensklausuler är överspelade. Jag märker att arbetsgivarna i stället efterfrågar ett värvningsförbud, säger han.

Non solicitation fanns inte på 90-talet. Klausulen kom till Sverige under it-boomen i början på 2000-talet. Till att börja med ville företag med utländska ägare få in raggningsförbudet, men så småningom började även svenska arbetsgivare efterfråga klausulen. Nu råder advokatbyrån alla tjänsteproducerande företag att ha med en sådan avskräckande skrivelse.

– Vi företräder emellanåt privatpersoner. Antingen kan du börja argumentera med risken att arbetsgivaren anställer någon annan, eller så låter du klausulen vara kvar. Den kommer ändå aldrig att göras gällande, säger Sten Bauer.

Magdalena Berg har ingen hämmande klausul i sitt kontrakt med Baker & McKenzie. Enligt Advokatsamfundets regler ska klienterna kunna välja fritt. Arbetsgivarna får inte ha avtal som hind­rar klientfriheten.

En aktuell dom visar att även andra branscher har svårt att få begränsningar av det här slaget att gälla i praktiken. Framför allt har arbets­givare svårt att leda illojaliteten i bevis. Domen gällde en skattechef på en revisionsbyrå som bytte jobb, men innan dess passade på att informera kollegerna om att konkurrenten sökte mer personal. Revisionsbyrån svarade med att frysa skattechefens kvarstående lön och semesterersättning på närmare 200 000 kronor. Fallet prövades av Solna tingsrätt, som gav revisorn rätt. AD fastställde domen.

– Tingsrätten ansåg inte att bolaget visat att det förekommit otillåten värvning, säger juridik­professorn Jori Munukka vid Stockholms universitet.

Arbetstagare å sin sida måste tänka både en och två gånger innan de sätter igång och hyllar sin nya arbetsgivare. Övergår lovordandet i värvning kan man ligga pyrt till, enligt juridikprofessorn.

Värvningsförbud/Non solicitation-klausul

Den anställde åtar sig att för en tid av ett år från anställningens upphörande varken direkt eller indirekt, själv eller genom annan, förmå eller försöka förmå bolagets uppdragsgivare, kunder eller klienter att anlita annan eller överföra eller försöka överföra dessa till annan.

Den anställde åtar sig att för en tid av ett år från anställningens upphörande varken direkt eller indirekt förmå eller försöka förmå hos bolaget anställd personal att lämna sin anställning i bolaget.

Källa: Baker & McKenzie

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer