”Kollektivavtal måste vara transparenta”

2012-01-25 23:00  

Professor Niklas Bruun och jur dr Kerstin Ahlberg skrev ett öppet brev till Konkurrensverket (se L&A nr 11/11). Bland annat borde upphandlande myndigheter kräva att utländska leverantörer åtminstone betalar minimilöner som följer av ­rikstäckande kollektivavtal. Nu svarar Konkurrensverket.

REPLIK: Från Konkurrensverket vill vi uppmärksamma att de unionsrättsliga principerna som EU-domstolen hänvisar till i Laval-domen måste beaktas vid upphandlingar av gränsöverskridande intresse. Detta även om tilldelning sker till en anbuds­givare med säte i Sverige.

Det är ofta mycket svårt att på förhand avgöra om ett upphandlingskontrakt är av gränsöverskridande intresse, eftersom intresse från ett enda bolag i någon av unionens 27 medlemsstater i princip räcker för att så ska vara fallet.

Konkurrensverket har inte påstått att unionsrätten innehåller regler om hur svenska kollektivavtal ska se ut, utan enbart påtalat att dessa måste vara transparenta och tillgängliga för att en upphandlande myndighet ska kunna hänvisa till dem som villkor vid offentlig upphandling. Endast genom sådant förfarande kan principen om öppenhet iakttas, ett krav som föreligger oavsett förekomsten av gräns­överskridande intresse.

I januari 2012 hade svenska arbetstagarorganisationer gett in totalt fyra kollektivavtal till Arbetsmiljöverket i enlighet med utstationeringslagen. Det är alltså villkoren i dessa fyra kollektivavtal, varav två gäller olika former av trädgårdsarbete, som utländska leverantörer har tillgång till vid utstationering av arbetstagare i Sverige och som svenska arbetstagarorganisationer kan komma att kräva av sådana bolag genom stridsåtgärder. Den knapphändiga informationen inverkar negativt på utländska leverantörers möjlighet att delta i svenska upphandlingar med utstationerad personal.

Ellen Hausel Heldahl

Avdelningschef avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling vid Konkurrensverket

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer