Kommunchefer anklagas för kränkande särbehandling

2021-02-17 15:02 Mattias Croneborg  
Trelleborgs kommun stäms inför Arbetsdomstolen av Akavia för ogiltig avskedande av en medlem. Enligt fackförbundet ska två höga chefer varit djupt kränkande mot kvinnan.

Trelleborgs kommun stäms av Akavia för ogiltig avskedande av en av förbundets medlemmar som jobbat i kommunen. Förbundet yrkar på ett allmänt skadestånd på 150 000 kronor.

Om AD skulle finna att det inte funnits laga skäl för avskedanden men väl saklig grund för uppsägning, yrkar Akavia på uppsägningslön och ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor.

Bakgrunden är att medlemmen, enligt förbundet, som anställdes i september 2019, redan från första dag hamnade i en svår situation då medlemmens kollega baktalade chefer, kolleger och politiker i kommunen.

Medlemmen hade ett par månader senare möte med kollegan och den biträdande kommundirektören och förbundet beskriver att medlemmen fått kommentarer av kollegan om att hon hade huvudansvaret för hemmet och borde prioritera det i stället för arbetet. Medlemmen ska också ha fått höra att hon uppträdde flamsigt och inte var seriös i sin yrkesutövning. Biträdande kommundirektören ska inte ha ingripit trots att hon hört kommentarerna.

Förbundet anför att medlemmen baktalades av hennes kollega och att hon fick vilseledande instruktioner av kollegan, vilket medförde att medlemmen fick svårt att göra sitt jobb.

Medlemmen bestämde sig för att spela in de samtal som fördes mellan henne och kollegan för att kunna visa på den kränkande särbehandlingen.

I februari förra året inkallades medlemmen på ett möte där kollegan, en nytillträdd avdelningschef och den biträdande kommundirektören var med. Enligt förbundet ska medlemmen ha spelat in samtalet från mötet. De båda cheferna ska där ha varit djupt kränkande mot medlemmen.

Med kommentarer som "för att fungera behöver du inte synas". Hon uppmanades att "ta ett steg tillbaka under småbarnsåren". De benämnde henne "duktig flicka" och hon uppmanades att "hålla sig till strukturen".

Medlemmen blev kort därefter sjukskriven och hon mejlade även kommundirektören om den upplevda kränkande särbehandlingen till kommundirektören.

Läs mer: Chefen sades upp efter förvaltningens utredning

Mejlet ledde till att kommunen hade möten där kommunledningen föreslog att medlemmen skulle ta med sig ombud och kommunen hade själv en advokat med till förhandlingen.

Tre månader senare fick medlemmen underrättelse om avskedande och tio dagar efter det, den 18 maj, verkställde kommunen avskedandet.

Akvavia menar att Trelleborgs kommun har avskedat medlemmen utan att det ens förelegat saklig grund för uppsägning. Vidare anser förbundet att kommunen inte gjort medlemmen uppmärksam på påstådda samarbetsproblem eller annan påstådd misskötsel och gett henne möjlighet att ändra sitt beteende.

Slutligen påtalar förbundet att kommunen har grundat avskedandet uteslutande på omständigheter som den haft kännedom om i vart fall sedan 26 februari 2020 och att möjligheten till avskedande därmed är preskriberad.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen