Kongressbeslut: stöd till metallare som tar avtalsfajten

2022-12-05 10:54 Mattias Lahti Davidsson  
300 ombud samlades på Svenska Mässan i Göteborg 28 november - 2 december då IF Metall höll sin femte ordinarie kongress. Foto: IF Metall

IF Metall ska stötta nya medlemmar som kämpar för kollektivavtal, om de skulle förlora anställningen på grund av konkurs. Mot förbundsstyrelsens vilja beslutade IF Metalls kongress att bevilja ett sådant särskilt stöd.

I förra veckan höll IF Metall sin femte ordinarie kongress. Bland mycket annat behandlades 338 motioner. En av dessa hade rubriken ”Extra skydd till medlemmar vid kollektivavtalsteckningskonflikt”.

Företag som vägrar att teckna kollektivavtal är ett växande problem, skrev de fyra metallavdelningarna i Stockholm, Östra Skaraborg, Borås och Göteborg som hade gått ihop om denna motion.

Förbundets medlemmar har å ena sidan valt att ta anställning på ett företag utan kollektivavtal. Å andra sidan vill medlemmarna att förbundet ska åstadkomma ett avtal, även om det krävs konflikt. Dock kan det inte ske till vilket pris som helst, anställning och levebröd går före det mesta.

”Det blir ofta en kamp att få våra medlemmar att ställa sig bakom en konflikt för att få till ett kollektivavtal” resonerade motionärerna.

Vidare hävdade de att det förekommer att bolag hellre går i konkurs eller avvecklar sig än att teckna kollektivavtal. I sådana situationer bör skyddet för IF Metalls medlemmar, som valt att ta fajten, vara fullgott ”så att det blir tryggare (…) att ställa sig på fackets sida vid en konflikt”.

En särskild aspekt i konflikter kring tecknandet av kollektivavtal är att många fackmedlemmar är nyvärvade och därför ännu inte omfattas av inkomstförsäkring. Till inkomstförsäkringen kvalificerar man sig normalt först efter tolv månaders medlemskap. Motionärerna ville säkerställa att ”nya medlemmar som ställer upp på IF Metall i konflikten och inte har full a-kassa eller inkomstförsäkring” ska garanteras ett inkomstskydd på minst 80 procent under som mest hundra dagars arbetslöshet. Pengarna till detta skulle tas från IF Metalls konfliktfond.

Förbundsstyrelsen förklarade i sitt svar på motionen dels att det är en hög prioritet att teckna kollektivavtal, dels att ”nedlagda företag alternativt avslutade konkurser på grund av att avdelning och förbund kräver kollektivavtal i princip är obefintliga”. Förbundsstyrelsen medgav visserligen att det förekommer att arbetsgivare i en inledningsfas av diskussionerna hotar med att lägga ned eller gå i konkurs. Men i praktiken förekommer det knappast. Vidare fanns en principiell invändning från förbundsstyrelsen att förbundet inte borde ta över arbetsgivarens ansvar vid en nedläggning eller konkurs.

Kongressen valde ändå att bifalla motionen.

Mattias Lahti Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen