Krävs det bevis för att muntligt avtal inte finns?

2020-04-30 00:00 Mattias Croneborg  
Förhör med projektledaren spelas upp i Arbets­dom­stolen. Han hävdar rätten till en aktieutdelning på 450 000 som han förde över från arbetsgivaren till ett företag som hans fru äger. Mot­parten hävdar att över­föringen var otillåten och att det utgjorde laglig grund för att avskeda projektledaren. Foto: Carina Eriksson

PÅ PLATS I AD.Coronaviruset sätter sina spår även i Arbetsdomstolen. I rättssalen sitter ledamöterna med längre avstånd från varandra än vanligt. Parterna i målet deltar via videolänk.

Men tekniken strular och flera gånger påpekar parterna att bilden försvinner. Förhandlingarna är flyttade till Svea hovrätts lokaler på Riddarholmen i Stockholm med förhoppning att ­lokalen är bättre anpassad för distansrättegång.

AD ska avgöra om det fanns grund för företaget Skåneinstallatören att avskeda en projektledare. Tingsrätten i Malmö slog fast att sådan grund saknas. Projektledaren hade vid tre tillfällen överfört sammanlagt 450 000 kronor från Skåneinstallatören. Skåne­installatören hävdade att det är stöld. Men projektledaren hän­visar till en muntlig överenskommelse, och tingsrätten ansåg att arbets­givaren måste bevisa att det inte fanns en ­sådan. Skåneinstallatören dömdes därför att betala ekonomiskt och allmänt skadestånd till projektledaren. Skåneinstallatören fick också stå för motpartens rättegångskostnader.

Skåneinstallatören tycker att det är ett orimligt krav att bevisa att ett muntligt avtal inte finns och har överklagat tingsrättens dom till Arbetsdomstolen.

Bakgrunden är att projektledaren drev bolaget Åhlanders. Han fick kontakt med Kent Andersson som var huvudägare och styrelseordförande i koncernen där Skåneinstallatören ingår. Både Kent Andersson och projektledaren såg fördelar med ett förvärv och i april 2017 köptes Åhlanders för 400 000 kronor.

Ett par månader senare överförde projektledaren 450 000 kronor från Åhlanders, som han alltså inte längre ägde, till ett holdingbolag som hans fru ägde och som han själv tidigare var delägare i.

Projektledarens bild är att det fanns en muntlig överenskommelse om att den upparbetade vinsten i Åhlanders skulle delas ut till holdingbolaget. Men den bilden delas inte av Skåneinstallatören.

– Samtliga överföringar skedde utan att projektledaren hade rätt till det, säger advokaten Mats Nilsson, ombud för Skåneinstallatören, i sin sakframställning.

Han säger att Skåneinstallatören fick kännedom om överföringarna i samband med att företagets konto var tömt och Skatteverket hade ­skickat påminnelse om utebliven ­preliminärskatt.

Projektledaren blev kallad till möte med cheferna på Skåneinstallatören och ombads att betala tillbaka pengar. Projektledaren betalade pengar för att täcka preliminärskatten men betalade inte tillbaka övriga pengar. Han skickade också en faktura till Skåneinstallatören för skatte­inbetalningen, som han inte ansåg skulle belasta Åhlanders, utan Skåne­installatören.

Oenighet om detta ledde först till avstängning den 21 september 2017 och fem dagar senare blev projekt­ledaren avskedad.

Projektledaren företräds i rätten av advokaten Per Karlsson, vars linje är att det saknas skäl för att avskeda, och att utbetalningarna gjordes på ett korrekt sätt.

– Alla parter var överens om det, säger Per Karlsson, som i sin sakframställning säger att tanken var att utdelningen skulle ha gjorts tidigare, men att det bokslut som skulle ha gjorts i samband med slutlikviden av företagsförvärvet drog ut på tiden.

– Det bestämdes att utdelningen ska uppgå till 450 000 kronor, säger Per Karlsson.

Just 450 000 är också summan som bolagsstämman för Åhlanders, efter att företaget köpts, fastställer som utdelning, men med skillnaden att det skulle gå till Åhlanders nya koncernmoder, inte till projektledarens holding­bolag.

Per Karlsson argumenterar vidare att överföringarna som projektledaren gjorde inte har med hans anställning att göra, utan som part i en företagsaffär.

– De måste skilja på äpplen och ­päron, säger Per Karlsson.

Per Karlsson menar också att avskedandet skedde utan varsel eller att facket kontaktades på rätt sätt. Detta bestrider dock Skåneinstallatören.

Efter sakframställningarna får leda­möterna i rätten se bandinspelningar från förhör i tingsrätten med bland andra projektledaren och Kent Anders­son.

Projektledaren berättar att företagsledningen ville att han betalade tillbaka pengarna eller att han skulle köpa tillbaka sitt gamla företag.

– Men det fanns inget kvar i före­taget, säger han i förhöret. Företagsledningen hade överfört verksam­heten i Åhlanders till Skåneinstallatören.

Han menar att företagsledningen inte motiverade varför han blev arbets­befriad.

– Jag fick ingen förklaring vid sidan om att skatteskulden inte var betald.

Några dagar senare blev projekt­ledaren inkallad till ett nytt möte.

– De frågade igen om jag vill ta tillbaka bolaget, annars gällde avsked på studs. Vi diskuterade inte utbetalningarna, säger han i inspelningen.

Kent Anderssons bild av pengaöverföringarna är att det strider mot lagen.

– Som jag ser det är det stöld. Jag sa det till honom, att det är ren olovlig handling. Grunden för avskedandet är ju överföringarna.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer