Kvinnor stängs ute från toppen

2013-09-18 23:00 Lena Gunnars  

Sex av tio som får jobb på advokatbyråerna är kvinnor. Men bara tretton procent av delägarna på landets största byråer är kvinnor. Orsaken: Det är pengarna som styr, menar advokaterna som Lag & Avtal har talat med.

– I slutändan handlar det ofta om pengar. Den som har ansvar för flest och störst klienter har bäst förutsättningar för att bli delägare, säger Mats Hellström, managing partner, MP på Hellströms advokatbyrå.

Att vara delägare ställer höga krav på tillgänglighet, även på kvällstid. Att vabba eller vara barnledig i ett år funkar inte. Konkurrensen om klienterna är stentuff. I en viss ålder får kvinnorna ett annat fokus och vill inte betala priset som krävs.

Det tror många som Lag & Avtal talat med. Samtidigt menar många att tuffheten är en myt och att förändring är på väg. Men frågan om varför det är så få kvinnliga delägare är känslig på byråerna. Mats Hellström beskriver det som att gå över ett minfält att försöka besvara den. På hans byrå är bara två av femton partner kvinnor. En statistik han inte är stolt över, men den verkligheten delar han med de flesta större advokatbyråer. Mats Hellström konstaterar att över hälften av juristerna som anställs vid byrån är kvinnor. Byrån vill gärna ha fler kvinnor som partners, men trots att den interna konkurrensen inte är värre för kvinnor väljer alltför få att stanna kvar tillräckligt länge för att bli partner, menar Mats Hellström.

– Det är svårt att framstå som något annat än att man inte gör tillräckligt för att ändra på statistiken. Jag kan inte kliva fram och säga att vi har någon annan patentlösning än att försöka vara en attraktiv arbetsgivare som rättvist utvärderar allas arbetsinsatser, säger han.

Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, var med och startade Hilda-projektet, ett mentorprogram som ska skapa nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Hon säger bedrövat att det finns ett stort behov av det, men varnar för att cementera föreställningen om att det är mycket tuffare för kvinnor att bli delägare.

– Om man hela tiden påstår att kvinnor har det jättetufft och inte kan bli delägare riskerar man att befästa bristerna som finns. Kvinnorna går in med en negativ föreställning om att det är mycket tuffare för dem. Det är det inte, med det undantaget att kvinnor föder barn. Sedan kan arbetsgivaren inte bestämma vem det är som ska ta ansvaret hemma för barnuppfostran, hämtning och lämning.

Anne Ramberg menar att mycket positivt ändå har hänt under de senaste tio åren. Hon känner sig optimistisk inför framtiden och tror att det på sikt blir fler kvinnliga delägare. Majoriteten av studenterna på juristutbildningarna är kvinnor. Men kvinnor och män agerar ofta olika när de kommer ut på byråerna menar hon. Männen beter sig som de gjorde i skolan och tar för sig på ett annat sätt.

– Tjejerna är otroligt duktiga och skriver promemorior med alla kommatecken rätt. Men det räcker inte. Man måste vara något mer än duktig. Som delägare ska du driva en verksamhet, ha ansvar för anställda och se till att få uppdrag i konkurrensen. Många flickor säger att de inte kan bli delägare för att de är kvinnor. Det är en felaktig slutsats. De är många gånger bättre jurister än männen, men de är ofta mycket mer försiktiga.

Det håller inte advokaten Pia Attoff med om. Hon driver egna advokatbyrån Attoff & Dahlgren.

– Vi har ganska många kvinnliga jurister. När man jobbar hos oss ska man förhandla om personalfrågor med en motpart som kan vara tuff. Då kan vi inte ha små violer som inte vågar säga något. De yngre tjejerna har mycket skinn på näsan.

Själv hoppade hon av från advokatfirman Vinge för många år sedan för att starta eget. Fördelen med det är att hon styr över sin egen tid, även om hon fort farande har kvar pressen att dra in ärenden till verksamheten.

Egentligen tycker hon att advokatyrket är ett ypperligt yrke för kvinnor. Jobbet är fritt, med telefon och dator går det att jobba var som helst. Däremot tror hon att många tycker att insatsen är för hög som delägare. Med delägarskapet kommer ökat ansvar och minskad fritid. Det ställs stora krav på tillgänglighet.

– Väldigt många kvinnor i en viss ålder, när de får barn, får kanske ett annat fokus än vad man kanske hade trott. Högre lön är inte enkom det man jobbar för. Det här är kontroversiellt, men jag tror att många kvinnor helt enkelt inte vill lägga ner all den tid som krävs som delägare.

Hon jämför advokatbranschen med revisionsbranschen. Den har en liknande uppbyggnad med konsultbolag, kunder och klienter. Där har hon en känsla av att debiteringskraven ligger lägre än bland advokaterna.

– Jag tror att man måste gå in där och titta på våra vinst- och debiteringskrav. Men det är viktigt att kraven på hur mycket man måste dra in blir lika höga för bägge könen, säger Pia Attoff.

Flera som Lag & Avtal pratat med är överens om att om man som kvinna ska lyckas kombinera karriär och familj krävs en bra mentor, en stöttande man och att karriären får ta lite längre tid.

Advokaten och delägaren Åsa Erlandsson började på Setterwalls advokatbyrå för femton år sedan. På den tiden anställdes ingen som ledningen inte trodde skulle kunna bli delägare. Hon hade därför tidigt i bakhuvudet att hon en dag skulle bli delägare, som är det högsta trappsteget i karriärstrappan.

Genom åren har Åsa Erlandsson varit föräldraledig tre gånger, ungefär ett år var med två av barnen, men ändå lyckats med sin karriär. Med ett av barnen var hon bara föräldraledig i ett halvår. Därefter fick hon gå ner till halvtid under en period och arbetade under den perioden uteslutande med ett projekt.

Visst tappade hon fart under sina barnledigheter, men efter den tredje bestämde hon sig för att kavla upp ärmarna och lägga in stöten som ledde henne till delägare och dessutom toppositionen som chef för advokatbyrån, managing partner eller MP som det kallas till vardags. Det var hon i tre år, sedan gick hon tillbaka till att vara ”vanlig” delägare igen.

Åsa Erlandsson är medveten om statistiken när det gäller kvinnliga delägare, att majoriteten av studenterna på juristlinjen är kvinnor, men att något sedan händer på vägen som gör att de hoppar av.

Hennes egen upplevelse är dock att de kvinnliga delägarna inte är svåra att hitta, inte minst inom arbetsrätten där det finns flera exempel på framgångsrika kvinnliga delägare. Och jobbet är betydligt mer flexibelt än många andra.

Åsa Erlandsson hade stort stöd av pappan till sina barn när hon bestämde sig för att satsa på en advokatkarriär. Hon hade även en mentor som kunde marknadsföra henne i olika sammanhang.

– Jag tror att det är jättesvårt att göra det här helt på egen hand. Jag hade tur och trillade på en bra mentor. Utan honom hade jag aldrig blivit delägare, säger hon.

  

---

I senaste numret av Lag & Avtal, nummer 8, kan du som prenumerant se hela listan över advokatbyråerna som kan arbetsrätt!

Kvinnliga advokater

  • 60 procent av studenterna på juridikprogrammen är kvinnor.
  •  
  • 60 procent av de som anställs på advokatbyråerna är kvinnor.
  • 13 procent av delägarna i de största advokatbyråerna är kvinnor.

 

Advokatbyrå Antal delägare Varav kvinnor
Mannheimer Swartling AB 85 10
Advokatfirman Vinge KB 75 11
Advokatfirman Lindahl KB 87 10
Setterwalls Advokatbyrå 53 5
Advokatfirman Delphi KB 57 8
Wistrand Advokatbyrå 62 6
Advokatfirman Glimstedt 56 10
Maqs Law Firm Advokatbyrå AB 45 9
Advokatfirman DLA Nordic KB 35 3
Advokatfirman Cederquist KB 17 4
  572 76

                

Karriärstöd som funkar

  • Karriärcoach, mentor (även under barnledigheten).
  • Stöttande livskamrat.
  • Låta karriären ta tid.   

 

Hilda driver kvinnorna

Hilda: Driver flera olika projekt för att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Hilda skapades vid ett möte på Advokat- samfundets kansli 2006 och fick namn efter den dagens namnsdagsbarn.

Hildary: Lunchklubbar för kvinnliga jurister. Föredrag hålls en gång i månaden i Stockholm. Hildarymöten hålls även i Göteborg, Malmö, Jönköping och i Blekinge.

Rakel: En årlig konferens om kvinnligt ledarskap i rättsväsendet och i advokatkåren.

Sofia: Mentor- och praktikprogram som ska ge deltagarna ökad insikt i vad chefsrollen innebär för kvinnor inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet.

Ruben: Omfattar män i ledande positioner i rättsväsendet och advokatkåren som vill stötta unga kvinnliga jurister att våga ta steget att bli chefer eller delägare

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer