Lämplighet krav på nya lärare

2000-05-16 23:00  

Uppgifter om sexualbrott och barnpornografibrott ska finnas med i registerutdraget, som den som blir erbjuden jobb i skolan eller i barnomsorgen ska lämna till arbetsgivaren.

Några uppmärksammade fall med pedofiler som jobbade inom barnomsorgen ledde till att regeringen tillsatte en utredning våren 1997. Utredningen föreslog att den som erbjuds jobb inom skola och barnomsorg själv skulle beställa utdrag från polisens register, SOU 1998:69, L&A 6/98. På så sätt skulle arbetsgivaren få se papper på att den person han tänkte anställa inte var dömd eller misstänkt för sexualbrott eller andra brott som innebär en allvarlig kränkning av en annan människa, till exempel mord och andra grova våldsbrott.
Nu har regeringen lämnat förslag till en ny lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola (inte gymnasieskola) och skolbarnomsorg till lagrådet. Även om några remissinstanser ansåg att narkotikabrott och kvinnofridsbrott också borde finnas med i registerutdraget håller regeringen fast vid utredningens förslag på vilka typer av brott som bör finnas med.
Den arbetssökande som blir erbjuden jobb behöver dock inte hämta utdrag ur misstankeregistret som utredningen föreslog, belastningsregistret räcker. För att undvika gränsdragningsproblem föreslår regeringen, också till skillnad från utredningen, att alla som erbjuds anställning ska omfattas av registerkontrollen, alltså även de korttidsanställda. Däremot ska inte de redan anställda kontrolleras på detta sätt, inte heller om de söker sig till nya tjänster hos samma arbetsgivare.
Uppgifter som är mer än tio år gamla bör inte tas med och registerutdraget ska förstöras så snart det tjänat sitt syfte, dock senast sex månader efter att det tagits emot. En signerad anteckning om att arbetsgivaren har kontrollerat registerutdraget kan räcka som bevis för att arbetsgivaren har uppfyllt sin skyldighet.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer