Lång finsk semester skyddas inte av stadgan

2019-12-27 00:00 Erik Sinander  

De semesterdagar som finska arbetstagare är garanterade enligt nationella kollektivavtal och som överskrider arbetstidsdirektivets minimikrav är inte föremål för EU-rätten. Stadgans horisontella direkta effekt är följ­akt­ligen inte tillämplig för sådana semester­dagar.

Den finska arbetsdomstolen beslutade att fråga EU-domstolen om tillämpningen av stadgans rätt till semester sedan samma rättsfråga kommit upp i två finska mål.

Två arbetstagare hade fått avslag av sina arbetsgivare på förfrågan om att flytta semesterdagar sedan de blivit tvungna att sjukskriva sig under sina semestrar. Enligt den tolkning som EU-domstolen har gjort av arbets­tids­direktivets semesterregler får inte sjukskrivning jämställas med semester.

Om en arbetstagare blir sjuk på sin semester ska inte sjukskrivningen räknas med. Medan arbetstidsdirek­tivets semesterregler föreskriver en rätt till minst fyra veckors semester, hade de finska arbetstagarna fem respektive sju veckors semester.

De semesterdagar som de finska arbetstagarna gått miste om var sådana dagar som överskred arbetstidsdirektivets minimiregler. Den finska domstolen frågade därför EU-domstolen om den semesterrätt som överskrider direktivets minimiregler skyddas på samma sätt som de fyra första veckorna och om det skyddet i så fall ska ha horisontell direkt effekt med stöd av stadgan på så sätt att det blir tillämpligt i den rättsliga relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Domstolen i Luxemburg, som avgjorde de förenade målen i stor sammansättning, konstaterar inledningsvis i sin dom att EU-rätten inte hindrar att finska kollektivavtal ger arbetstagarna förmånligare semesterregler än vad som föreskrivs i arbetstidsdirektivet.

De semesterdagar som överskrider arbetstidsdirektivet är emellertid inte föremål för EU-rätten. Eftersom EU-rätten inte blir tillämplig skyddas inte de överskridande dagarna av stadgan. Det betyder att rätten till semester för dagar som överskrider arbetstidsdirektivets minimikrav inte får horisontell direkt effekt med stöd av stadgan.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna