Las-arbete under stor tidspress

2021-04-14 13:16 Kamilla Kvarntorp  

(Uppdaterad) Utredningen om anställningsskyddet blir klar i tid. Det räknar alla parter i arbetsgruppen med när det är en månad kvar till deadline. Men arbetet sker under stor tidspress, berättar de för Lag & Avtal.

Lag & Avtal har tidigare intervjuat två av parterna i arbetsgruppen. Deras bild av att arbetet löper på bra bekräftas nu av PTK:s representant i gruppen.

Den 11 januari meddelade regeringen att tre interna utredningar i Regeringskansliet hade tillsatts för att genomföra parternas överenskommelse om en ny arbetsrätt.

Den ena utredningen ser nu över anställningsskydd och a-kassa, den andra en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda grundläggande omställnings- och kompetensstöd, den tredje utredningen tittar på ett nytt offentlig studiestöd. Redan efter drygt fyra månader, den 15 maj ska uppdraget redovisas.

Samtidigt som utredningarna tillsattes blev det klart att tre arbetsgrupper med experter från de fack och arbetsgivare som stod bakom överenskommelsen skulle bilda en arbetsgrupp som arbetade nära utredningarna. PTK och Svenskt Näringsliv har en plats var i varje grupp, Kommunal och IF Metall delar på en plats i respektive grupp.

Svenskt Näringslivs representant i gruppen, som tittar på anställningsskyddet, är organisationens chefsjurist och arbetsrättschef John Wahlstedt. Dan Holke, LO-TCO Rättsskydds tidigare chefsjurist, företräder Kommunal och IF Metall och PTK:s representant är Unionens chefsjurist, Malin Wulkan.

Läs mer: Las: Statligt anställda riskerar bli utan förbättringar

Den största utmaningen för arbetsgruppen är att det är så ont om tid innan de ska vara klara med sitt arbete.

– Vi visste alla att det var kort om tid, jämfört med hur lång tid man brukar ha på sig när man gör så här kvalificerade utredningar. Det leder till att det blir jobbigt i alla led. Jag måste förankra saker på min kant och mina fackliga motparter måste förankra saker på sina kanter. Men min referensgrupp har ställt upp lojalt, med kort varsel och på kort tid läst har de läst in sig och lämnat synpunkter, säger John Wahlstedt.

Malin Wulkan tror inte att arbetet hade gått att genomföra på så kort tid om det inte hade funnits ett omfattande förarbete sedan tidigare.

– Samma personer som har tagit fram rapporter och underlag inför förhandlingarna är ju också med i arbetsgrupperna. Flera års arbete har lagts på de här frågorna, säger hon.

Bilden av en hög tidspress bekräftas av Dan Holke.

– Det blir tuffare marginaler. Man får räkna med att lägga allt annat åt sidan och prioritera det här jobbet när det kommer handlingar.

Vad hade ni kunnat göra om ni hade haft mer tid på er?

– Det hade kanske funnits mer tid till eftertanke och analys. Man hade kunnat jobba i lite lugnare takt. Men det har visat sig att det här också fungerar, säger Dan Holke.

Skulle det bli ett bättre lagförslag om ni hade mer tid på er?

– Det vet jag inte. Det kan man inte säga. Det är inte säkert, säger Dan Holke.

Arbetsgruppen om las ska alltså se till att parternas principöverenskommelse översätts i lagstiftning. De tre experterna i gruppen är tydliga med att det inte blir någon stor skillnad mellan det nya lagförslaget och parternas överenskommelse.

– Uppdraget innebär att den överenskommelse som parterna är överens om ska genomföras, säger Dan Holke.

– Vår uppgift är att säkerställa att utredningen lämnar förslag som speglar det som parterna var överens om i principöverenskommelsen. Vi kan ha använt formuleringar i överenskommelsen som typiskt sett inte används i anställningsskyddslagen. Då ersätts de formuleringarna. Det är tekniska frågor som inte har gett upphov till några problem, säger Malin Wulkan.

– Parterna har sagt hur vi vill ha det, och regeringen har ställt sig bakom det. Vad regleringen ska innebära är inte en förhandlingsfråga. Det är klart att ett ord här och där kan förändras. Men några större materiella avsteg är vi inte beredda att göra. Partsöverenskommelsen är det som lagstiftaren och politiken får acceptera, säger John Wahlstedt.

Finns det risk för att partsöverenskommelsen inte kommer att ligga till grund för en ny lagstiftning?

– Nej, inte om man ska tro på det som politiken har sagt. Det finns anledning att utgå ifrån att det här kommer att kunna genomföras, säger Malin Wulkan.

– Politiken är politikens värld, och den opererar efter sin egen logik. Det enda jag som partsföreträdare kan göra är att se till att det förslag som lämnas är i enlighet med vår partsöverenskommelse, och att det funkar lagstiftningsmässigt. Hur politiken hanterar det vidare får politikerna svara på, tillägger John Wahlstedt.

Han hoppas dock att resultatet av arbetsgruppens arbete blir att partsöverenskommelsen omvandlas till lagstiftning.

– Då får vi en lagstiftning som minskar de helt onödiga riskerna för arbetsgivare, som leder till att arbetsgivare drar sig för att anställa.

Även Dan Holke hoppas att resultatet av utredningen blir den lagstiftning som parterna önskar sig.

– Syftet är att den ska stå sig över tid. Och att parterna tar taktpinnen när det gäller hur arbetsrätten ska se ut i Sverige, säger han.

En lagstiftning som ändras varje gång det är val är inte önskvärt för någon, understryker han.

– Det skulle bli jättejobbigt för alla på arbetsmarknaden om det hela tiden blev skiftningar. Och det är inte heller bra för förtroendet mellan parterna. Då skulle vi nog snart komma i luven på varandra. Den ena skulle vara glad vart fjärde år, och den andra under nästa fyraårsperiod och så vidare. Det vill vi undvika genom att ha stabila regler.

Malin Wulkans förhoppning är också att en ny lagstiftning bland annat ska leda till stabilitet på arbetsmarknaden.

– Ambitionen är att parterna ska veta vilka regler som gäller under en längre tid. För dem som i praktiken ska tillämpa reglerna är det svårt om det blir snabba förändringar, säger hon.

Eftersom det finns en överenskommelse finns ingen oenighet mellan parterna i arbetsgruppen, berättar juristerna.

– Det är inte facken mot arbetsgivarna. Vi har en överenskommelse. Den har vi lojalt hållit oss till på båda sidor, säger John Wahlstedt.

Han får medhåll av Dan Holke:

– Vissa delar har vi krävt, andra delar, som vi i grunden inte tycker om, har vi gått med på. Har vi en överenskommelse följer vi den.

Bilden delas av Malin Wulkan, som tillägger att total enighet normalt sett inte kännetecknar arbetsrättsliga utredningar.

- Men här är vi överens om allt, är lojala med överenskommelsen och bevakar inte våra intressen, säger hon.

De tre juristerna räknar med att utredningen om las blir klar med sitt arbete i tid, den 15 maj.

– Vi jobbar på. Jag har inte hört något annat, så det tror jag, säger Dan Holke.

– Det är inte så lång tid kvar, men jag tror att arbetet kommer att gå att slutföra i tid, säger Malin Wulkan.

– Det är den ambition som utredningen jobbar med, säger John Wahlstedt.

Inget tyder på att ni behöver mer tid på er?

– Nej, det har jag inte sett, säger han.

Målet är att förslagen i parternas principöverenskommelse ska beslutas och träda i kraft före halvårsskiftet 2022.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Bakgrund las-utredningen

En central punkt i januariavtalet, mellan regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna, är att arbetsrätten måste förändras.

Om fack och arbetsgivare inte själva kom överens om vilka förändringar som behövdes i lagen om anställningsskydd, las, var regeringen och samarbetspartierna eniga om att det behövdes en lagstiftning. Den statliga så kallade Toijerutredningen tillsattes därför, och tog fram ett lagförslag.

I oktober blev det klart att Svenskt Näringsliv och tjänstemannakartellen PTK hade nått en överenskommelse om förändringarna i arbetsrätten, en överenskommelse som ratades av LO:s samtliga 14 förbund.

Regeringen beslutade ändå att gå vidare med partsöverenskommelsen  - Toijerutredningen ansågs vara för arbetsgivarvänlig.

I december anslöt sig dock LO-förbunden IF Metall och Kommunal till överenskommelsen.

Kamilla Kvarntorp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen