”Las har förskjutits i mer arbetsgivarvänlig riktning”

2018-05-24 00:00 Lena Gunnars  

Arbetsrätt. I sin nya bok om vägval för Las tar Mats Glavå, docent i arbetsrätt, inte ställning till hur bra den nuvarande lagen fungerar.– Det är en rent juridisk studie av hur anställningsskyddslagen är konstruerad och vilka konsekvenser det får om man rycker lite i den, säger han till Lag & Avtal.

Debatten om Las har blossat upp igen, några månader före valet. Flera av partierna vill ändra i turordningsreglerna, så att kompetens ska väga mer än anställningstid. Socialdemokraterna vill i stället tvätta bort möjligheterna för arbetsgivarna att använda sig av så kallad hyvling – och ta bort anställningsformen allmän visstid.

– Min bok är ett kunskapsunderlag som politikerna kan använda sig av om man funderar på att göra förändringar, säger Mats Glavå, som är docent i arbetsrätt vid Handelshögskolan i Göteborg.

Mats Glavå visar upp en bild av en pall för att illustrera strukturen i det befintliga anställningsskyddet, där saklig grund för uppsägning är grunden. Pallens tre ben är tillsvidareanställningen som huvudregel, turordningsreglerna vid arbetsbrist och företrädesrätten till återanställning.

Mats Glavå pekar på vikten av att se hela pallen framför sig när man funderar på att göra ändringar i Las.

– Om ändringar görs i ett av pall­benen påverkas helheten. Men det innebär inte att det är omöjligt att göra förändringar, säger han och fortsätter:

– Om man till exempel tar bort kravet på att tillsvidareanställning ska vara huvudregel kan sakliggrund­regeln kringgås. Detta genom att man avtalar om visstidsanställningar.

Flera ändringar har redan gjorts i lagstiftningen sedan Las kom 1974. Som exempelvis utökade möjligheter att tidsbegränsa anställningar, möjligheter att få göra undantag för två personer vid uppsägningar på grund av arbetsbrist i mindre företag och justeringar av före­trädes­rätten i några avseenden.

– Förändringarna har inte brutit ner lagen, men anställningsskyddets struktur har förskjutits i en mer arbetsgivarvänlig riktning när det gäller allt utom uppsägning på grund av personliga förhållanden, säger Mats Glavå.

I boken Vägval för anställningsskyddet tar han upp flera exempel på ändringar som kan göras, utan att anställningsskyddets kärna, pallen, påverkas. En möjlighet skulle kunna vara att göra sakliggrundregeln semidispositiv eller ersätta den med fri uppsägningsrätt med rätt till avgångsvederlag. Att en regel är semidispositiv betyder att den helt eller delvis kan avtalas bort genom kollektivavtal.

– Sakliggrundregeln är den enda regeln i Las som inte kan avtalas bort, säger Mats Glavå.

Nyligen presenterade han sin bok under ett seminarium om Las på Teknikföretagen.

Konsekvenser av ändrade turordningsregler

En ändring av turordningsreglerna, så att kompetens väger mer än anställningstid, skulle påverka den bakom­liggande sakliggrund-bedömningen. Och det på ett sätt som inte skulle tilltala turordningsreglernas kritiker, menar Mats Glavå. Han ser två or­saker till det:

Det skulle sudda ut gränsen mellan arbetsbrist och personliga förhållanden och leda till ett stort antal tvister. I praktiken skulle det innebära samma sak som att helt ta bort turordningsreglerna.

I dag är en uppsägning inte nödvändigtvis grundad på att personen saknar viss kompetens för fortsatt arbete. Föreställningen om att principen ”sist in-först ut” gäller underlättar den uppsagdes omställning. Om anställningstid tas bort som ett viktigt kriterium riskerar det att stigmatisera personen som blir uppsagd och försvåra hans eller hennes omställning till annat arbete.

Källa: Vägval för anställningsskyddet av Mats Glavå

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer