Ledarna förlorar mot Stampen i mål om nedskrivna löner

2019-05-23 00:00 Elisabet Örnerborg  

Sju anställda hos bolag i en medie­koncern hade avtal om att deras anställningar skulle upphöra och att de fram till dess skulle få motsvarande månadslön. Efter beslut om företagsrekonstruktion skrevs beloppen ned. Ledarna krävde då full ersättning till de sju.AD: De har fått korrekt betalt.

De sju hade träffat avtal med sina respektive arbetsgivare om att deras anställningar skulle upphöra mot att de skulle få månadsvisa betalningar motsvarande månadslön under en period utan att de var skyldiga att arbeta. Perioden varierade mellan de olika medlemmarna från åtta till 16 månader.

Efter beslut om företagsrekonstruktion skrevs beloppen ned. Ledarna krävde därför full ersättning till var och en av de sju medlemmarna (178 088 kr, 196 193 kr, 198 405 kr, 84 331 kr, 86 845 kr, 412 809 kr respektive 141 226 kr).

Ledarna: De sju arbetstagarnas lönefordringar uppstod först när de förföll till betalning efter att svarandebolagen ansökt om företagsrekonstruktion. Därför ska fordringarna inte omfattas av ackordet, alltså inte skrivas ned.

Arbetsgivarparterna: De sju personerna har inte något att fordra. Detta därför att deras fordringar uppkom före ansökan om företagsrekonstruktion. Avtalen om att deras anställningar skulle upphöra hade träffats innan ansökan om företagsrekonstruktion gjordes.

Arbetsdomstolen: Det avgörande för om en fordran enligt lagen om företagsrekonstruktion ska omfattas av ett ackord och därmed ska skrivas ned, är alltså om den uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion.

De sju arbetstagarnas fordringar grundas på avtal som ingåtts före ansökningarna om företagsrekonstruktion. Fordringarna är förmånsberättigade och de avser inte tid då arbetstagarna arbetat eller varit skyldiga att stå till förfogande för arbete. Därför omfattas fordringarna av svarandebolagens ackord. Vad Ledarna anfört ändrar inte domstolens slutsats. De sju arbets­tagarna har fått korrekt betalt enligt sina respektive överenskommelser. Ledarnas talan ska därför avslås i sin helhet.

DOMSLUT

Ledarnas talan avslås. Ledarna ska stå för arbetsgivarparternas rättegångskostnader som Arbetsdomstolen bestämmer till 393 137 kronor varav ombudsarvodet är 318 750 kronor. Domen refereras av AD.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen