Lika barn leka bäst

2020-11-12 00:00 Calle von Scheele  

Förändring. Det svenska fackliga landskapet är det mest socialt segregerade i världen. Även om förbund föds och dör håller sig arbetare, tjänstemän och akademiker helst uppdelade i egna förbund. I själva verket har segregeringen gynnat den fackliga organiseringen, säger professor Anders Kjellberg.

Eldareunionen. Vandrings­rättare­förbundet. Kontrollassistenternas riksförening. Namnen låter som poesi i en skildring av svunna ­tider.

Eldarunionen försvann in i Sjöfolksförbundet 1932, som i dag är en del av Seko. Jordbruksinstruktörerna i Vandrings­rättare­förbundet blev redan 1949 en del av nuvarande Fackförbundet ST. Och mjölkbedömarna i Kontrollassistenternas riksförening återfinns i dag i Unionen.

Det fackliga landskapet förändras ständigt. Kanske är det mest smärtsamt för de förtroendevalda som i åratal lagt ner sin själ i ett förbund som upphör. Lite av ens egen identitet och historia försvinner in i glömskan.

Hur har det gått för Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund och Länsstyrelsernas Kvinnliga Befattninghavares Riksförbund?

Jo, deras fackliga verksamhet lever naturligtvis kvar även om könsuppdelningen i kvinnligt och manligt har upphört i den fackliga världen.

Den som letar efter en röd tråd hittar förskollärarinnorna i Lärar­förbundet och länsstyrelsernas administrativa personal i ST, två förbund som har kvinnliga ord­föranden.

I omvärlden har det kanske inte så stor betydelse när förbund föds och dör. Vi vänjer oss snabbt vid nya namn och vilka förbund som har störst lyskraft och styrka.

När den försenade avtalsrörelsen nu är i full gång tänker nog få personer på att tre av de tongivande facken inom industrin inte fanns för 15 år sedan.

IF Metall bildades 2006, Sveriges ingenjörer 2007 och Unionen 2008. De är tunga makthavare när rikt­märket för löneökningarnas storlek förhandlas fram.

Större och starkare, mer medlemsnytta och ekonomiska fördelar har varit drivkrafter när förbund går samman. Ibland handlar det också om att parera medlemsminskningar när till exempel arbetsmarknaden för olika professioner förändras.

Alla uppgifter i denna artikel kommer från forskning av professor ­Anders Kjellberg vid Lunds universitet. I ett av sina många projekt har han på över tusen sidor visat hur det fackliga landskapet ständigt förändrats, utom på en punkt: arbetare, tjänstemän och akademiker vägrar att organisera sig tillsammans.

– Hos oss är det inte som i många andra länder, konstaterar Anders Kjellberg.

I länder som Italien, Frankrike och Nederländerna väljer arbetare, tjänste­män och akademiker fackförbund efter deras politiska eller religiösa inriktning. Kristdemokratiska fack kan konkurrera med kommunistiska eller socialistiska organisationer.

– I Sverige har vi en social, ­eller klassmässig, segregering. Det har främjat den fackliga organiseringen, eftersom varje grupp blir relativt enhet­lig, säger Kjellberg.

Man kan nog hävda att denna segregering bygger på ett hundraårigt samförstånd. Arbetare och tjänstemän har i vissa fall gemensamt verkat för gränsdragningen, som följande visar:

När Handels på 1930-talet siktade in sig på tjänstemän inom industri och service stoppade Metall denna utveckling. ”En arbetsplats, ett fack” var redan då den rådande principen inom LO.

Hellre än att även låta Handels komma in i industrin vid sidan av ­Metall föredrog man att tjänste­männen organiserade sig själva, vilket skedde.

Även inom tjänstemannaleden uppstod en strid mellan industri­tjänste­manna­för­bundet Sif och före­gångaren till det blivande handelstjänste­mannaförbundet HTF.

Sif lyckades mota bort HTF från industrin och förbundet fick nöja sig med servicenäringarna. Långt senare skulle cirkeln slutas när Sif och HTF bildade Unionen och sammanförde majoriteten av tjänstemän i de privata näringarna under en flagga.

Förändringar av det fackliga landskapet pågår oavbrutet än i dag.

Vid årsskiftet startade Akavia sin verksamhet. Det nya förbundet har tvinnats samman av Saco-förbunden Jusek och Civilekonomerna.

För någon månad sedan beslutade de båda lärarförbunden om utredningar av ett samgående.

För snart två år sedan gick Barnmorskeförbundet över från Vårdförbundet till akademikerförbundet SRAT. Yrkesgruppen finns numera i två förbund, där Vårdförbundet organiserar 3 300 barnmorskor och Barnmorskeförbundet går mot 2 800.

För ett drygt år sedan upphörde vidare TCO:s minsta förbund Skogs- och lantbrukstjänstemännen med drygt femhundra medlemmar. Denna yrkesgrupp återfinns nu i Unionen.

Men en sorts sammanslagning, den mellan LO-fack och tjänste­mannafack, har bara skett en enda gång. Undantaget som bekräftar ­regeln var när LO-förbundet Försäkringsanställdas förbund gick upp i TCO-förbundet ST. Försäkrings­anställda organiserade Försäkringskassans handläggare, som i praktiken var tjänstemän.

Professor Anders Kjellbergs slutsats är att detta enbart stärkte segregationen bland svenska fack.

– Ja, den är cementerad, säger han.

Mellan TCO och Saco blir skillnaderna däremot allt mindre. De som i dag söker sig ut på tjänstemännens arbetsmarknad har i regel akademisk utbildning.

TCO-förbunden organiserar nu­mera massor av akademiker, men även Saco-förbunden ändrar sammansättning. Många av dem förvandlas från rena yrkesförbund till att vara multiprofessionella.

– Benämningen akademiker er­sätter yrket i dag. Därför heter det Akademikerförbundet SSR och Kyrkans akademikerförbund. Det är inte bara socionomer respektive präster i dessa förbund.

Och även om segregationen mellan arbetare, tjänstemän och akademiker är tydlig samarbetar LO, TCO och Saco intensivt i dag. De driver tillsammans ett kontor i Bryssel för bevakning av EU-frågor. Samarbetet i Facken inom industrin är ett annat exempel.

– Relationen är rätt god mellan dessa tre. Man har liknande ståndpunkter i många frågor gentemot EU och även gentemot svenska staten.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer