LO säger nej till stora delar av nya Las

2021-09-16 18:23 Calle von Scheele  
Susanna Gideonsson, LO-ordförande, säger nej till stora delar av nyua Las. Delar som IF Metall och Kommunal varit med och förhandlat fram. Foto: Simon Rehnström/SvD/TT

REMISSVAR. LO:s svar på remissen om Las-paketet läker inte de sår som uppgörelsen orsakat inom organisationen. På flera viktiga punkter avstyrker LO förslaget till ny arbetsrätt, tvärt emot vad IF Metall och Kommunal önskar.

Med stor spänning väntade många på LO:s remissvar på det stora Las-paketet. Hur skulle organisationen ställa sig till ett lagförslag som de två största förbunden IF Metall och Kommunal stöder och vill ha, medan övriga 12 förbund motsätter sig.

Det svar som vid middagstid på onsdagen lämnades till Regeringskansliet minskar inte splittringen på något sätt. Inte nog med att beredningen av lagförslaget får hård kritik. På flera viktiga punkter avstyrker LO lagändringarna.

IF Metall och Kommunal har tillsammans med PTK och Svenskt Näringsliv lämnat ett kort remissvar som säger att lagförslaget väl speglar deras uppgörelse.

De tre nya regler som är kärnan i nya Las – fler undantag från turordningen, det nya sättet för tvistelösning vid uppsägning av personliga skäl och införandet av begreppet sakliga skäl vid uppsägningar – avstyrks av LO.

Dessutom avstyrker LO den nya form av dispositivitet som införs. Både innehållet i termen sakliga skäl och reglerna för när inhyrd personal ska erbjudas anställning görs dispositiva i nya Las. Men det är bara huvudorganisationer som kan frångå reglerna i Las genom andra bestämmelser i kollektivavtal.

LO hävdar att detta inskränker föreningsfriheten och inte är förenligt med internationell rätt, eftersom enskilda förbund inte kan sluta avtal i dessa frågor.

Vad värre är, införandet av den nya dispositiviteten får dramatiska konsekvenser för de av dagens kollektivavtal som innehåller regler om anställningsskydd. Dessa avtalsregler blir ogiltiga i samma stund som något ändras i avtalen, även om det gäller andra området än anställningsskyddet, hävdar LO.

Det nya begreppet sakliga skäl som ersätter dagens term saklig grund försvagar anställningsskyddet och Las som social skyddslagstiftning, säger LO och avstyrker.

Idag ska en helhetsbedömning göras vid uppsägning av personliga skäl. Rättspraxis kring detta är omfattande. Utredningen vill lämna denna ordning, men dess argument håller inte, enligt LO, som ser införandet enbart som en förhandlingsuppgörelse mellan de inblandade parterna.

När det gäller utökningen av antalet undantag från turordningen till tre finns inget hållbart underlag i utredningen som stöder förändringen. Därför avstyrker LO fler undantag.

LO avvisar också de nya reglerna vid tvister efter uppsägning av personliga skäl. Arbetstagaren ska inte kvarstå i anställningen under tvisten, utan i stället kunna få A-kassa. Tvisterna tar ofta lång tid och LO fruktar att drabbade arbetstagare kan bli utförsäkrade från A-kassan under tiden.

Ett annat problem, enligt LO, är att de nya reglerna försämrar förutsättningarna till uppgörelser mellan de tvistande innan rättegång. Pressen på arbetstagarna ökar och därmed minskar möjligheterna till rimliga överenskommelser.

LO:s syn på de nya reglerna för uthyrning av arbetskraft är delad. Man ser en förbättring i möjligheten till anställning efter 24 månaders inhyrning, men att regel blir dispositiv om huvudorganisationer gör upp om annat innehåll, avvisar LO.

På tre punkter tillstyrks lagändringarna:

Vid hyvling, omreglering av arbetstid, ska turordningsregler gälla. Bra tycker LO. Stapling av visstidsanställningar leder det snabbare till tillsvidareanställning än i dag, vilket är en förbättring som LO ställer sig bakom, liksom införandet av heltid som norm vid alla anställningar om inte annat avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

De andra delarna i Las-paketet, som innehåller omställningsstudiestöd och en offentlig omställningsorganisation för anställda hos arbetsgivare som saknar kollektivavtal, ställer sig LO bakom.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer