Lojalitetsplikten risk för nya företagare

2018-08-23 00:00 Mikael Kindbom  

Lojalitetsbrott. Jurister varnar nu för att det blir svårare för anställda att hoppa av och starta eget. Risken för skadestånd har ökat.

Enligt AD:s dom nr 49/18 var redan kontakten med en bank och skapandet av en budget och en affärsplan under uppsägningstiden ett lojalitetsbrott. Detta anser Bengt Domeij, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, vara en alltför sträng tolkning av den skadeståndssanktionerade lojalitetsplikten.

– Det är en klart olämplig rätts­tillämpning. Att starta en egen verksamhet innebär ett stort risktagande och då är det orimligt att inte få kontakta exempelvis banken i slutet av en anställning.

Bengt Domeij ser en skärpning av lojalitetsplikten de senaste åren. Han menar att det tidigare krävdes att det uppstått en effekt på marknaden för arbetsgivaren under anställningen och han tror också att det är så de flesta på arbetsmarknaden tolkar rättsläget.

– Att inte få göra undersökningar innan man startar eget är ett stort ingrepp i det samhällsnyttiga ändamål som nyetablering av företag innebär.

Advokat Johan Månsson på Rosengrens advokatbyrå i Göteborg, som företrädde de fyra arbetstagarna tillsammans med advokat Gunnar Andersson på Frigga advokatbyrå i Varberg, anser också att lojalitetsplikten har skärpts undan för undan.

– Det är själva frågan om skadestånd för brott mot lojalitetsplikten, inte företagshemlighetslagen, som förefaller ha skärpts under senare år och framför allt att fler arbetsgivare verkar gå vidare med skadeståndskrav. Den som vidtar åtgärder som eventuellt kan vara illojala riskerar inte bara att anställningen avslutas genom avsked utan att även få betala mycket höga skadeståndsbelopp.

Han efterlyser en motivering från AD:s sida till skärpningen, ändamålet med den, eftersom den får så stora konsekvenser.

Gunnar Andersson varnar för följderna av skärpningen.

– Det här kan vara ett hinder för den fria företagsamheten. Man blir nästan livegen med det här hårda ­regelverket.

Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega, anser att rättsläget kring lojalitetsplikten varit relativt stabilt under ett antal år. Däremot undrar han hur det är ställt med den allmänna kunskapen kring lojalitetsplikten.

– Många blir nog förvånade över att det är så hårt som det är.

Jonas Stenmo försvarar dock en stark lojalitetsplikt och han tror till och med att den kan uppmuntra mer varaktiga anställningsförhållanden.

– I dag har många olika typer av tillfälliga anställningar, där lojalitetsplikten inte gäller mellan anställningstillfällena. Behov av iakttagen lojalitet bör leda till att företag eftersträvar mer långsiktiga anställningsförhållanden.

Heléne Robson, chefsjurist på Sveriges Ingenjörer, håller inte med om att rättsläget rörande lojalitetsplikten har skärpts på något avsevärt sätt. Hennes uppfattning har länge varit klar; att avråda medlemmarna från att vidta några som helst yttre åtgärder som syftar till att starta en konkurrerande verksamhet under pågående anställning.

– Problemet är att många inte känner till de stränga kraven. Då kan det slå till hårt och ge höga skadestånd. Och detta gäller anställningstiden ut, även om man har sagt upp sig och är under uppsägningstid.

Heléne Robson förstår företagens behov av lojalitet, men är tveksam till att man som anställd inte ens ska få gå till banken för att undersöka möjligheter till finansiering innan man tar risken att lämna en anställning.

– Vi vill ju uppmuntra folk att våga starta eget för att bidra till utvecklingen av företag som bland annat kan bidra på olika sätt och erbjuda framtida arbetstillfällen, så det är inte bra om det blir ett hot mot det.

Bengt Domeij går så långt som till att hävda att när det gäller rätten att inleda ny konkurrens har en ohelig allians här uppstått mellan fack och arbetsgivare vilket manifesterats genom sammansättningen i AD.

– Facket är ingen bra förkämpe för att få medlemmar att starta eget, och arbetsgivarna kan inte förväntas kämpa för att hålla nere konkurrens gentemot sina medlemsföretag. Med de här lojalitetskraven har den svenska modellen gått för långt.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer