"Lönebildningen har fungerat väl"

2011-02-23 23:00 Elisabet Örnerborg  

Lönerna hölls nere, konflikterna var få, summerar Medlingsinstitutet förra årets avtalsrörelse.- 470 avtal kunde ha krävt medling av oss, men antalet medlingar stannade på 27, och 7 varslade stridsåtgärder verkställdes, sade Kurt Eriksson när årsrapporten presenterades.

<p>Förra årets avtalsrörelse ledde till ovanligt låga löneökningar i genomsnitt per år. 1,7 procent ökade löneökningarna 2010 jämfört med nästan 3 procent per år efter den föregående avtalsrörelsen. </p> <p>Starten var tuff. Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth påminde om hur det var för ett år sedan. 550 avtal skulle omförhandlas, de flesta löpte ut den 31 mars. Handeln hotade med att sätta märket, den led inte av krisen. Inte heller hela industrin drabbades. Livsmedelsindustrin hade ingen kris, medan fordonsindustrin hade det. Arbetsgivarna krävde nollavtal och det skulle hållas allmänna val till hösten.</p> <p>- Mot den bakgrunden kan vi konstatera att lönebildningen fungerat väl, sade Claes Stråth.</p> <p>Och med god lönebildning menar han avtal som ger ökad reallön, medverkar till ökad sysselsättning, möjliggör förändringar av relativa löner. God lönebildning förutsätter också att den konkurrensutsatta industrin är löneledande och att konflikterna är få.</p> <p>Av de 550 avtalen har 80 tagits om hand av parterna själva. De har egna förhandlingsordningsavtal som parterna inom Industriavtalet. Ovanligt nog förekom det dessutom varsel i industrin i sex fall och ett verkställdes; på pappersbruken.</p> <p>Medlingsinstitutet utsåg medlare i 27 tvister, men bara 16 efter varsel om stridsåtgärder.</p> <p>- I elva fall tog parterna kontakt med oss utan varsel och begärde medling, förklarade chefsjurist Kurt Eriksson.</p> <p>I sju konflikter, där institutet var inblandat, verkställdes varslen, i tre av dem handlade det om strejk. 2 500 arbetsdagar gick förlorade.</p> <p>Och Sverige ligger bra till i en internationell jämförelse. Sverige förlorade färre än 10 arbetsdagar i genomsnitt per tusen arbetstagare under åren 2005-2009. </p> <p>Det var i linje med Nederländerna och Tyskland. Danmark förlorade flest, 160 arbetsdagar. Frankrike, mer känt för sina strejker, förlorade 130 arbetsdagar.</p>

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer