Måste jag acceptera provanställning?

2021-06-07 13:24  
Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

Jag har blivit erbjuden ett nytt jobb. Allt verkar jättebra men arbetsgivaren insisterar att jag ska provanställas. Jag har 20 års erfarenhet i min bransch och har svårt att se varför jag ska byta min nuvarande fasta anställning mot en provanställning. Måste jag acceptera provanställning?

EXPERTERNA SVARAR: Att ingå ett anställningsavtal är frivilligt från båda parter. Du behöver inte acceptera en provanställning men arbetsgivaren kan då normalt välja att anställa någon annan som accepterar en sådan anställningsform.

Syftet med en provanställning är att den ska övergå till en tillsvidareanställning efter sex månader. Provanställning är alltså inte tänkt att vara en tidsbegränsad anställning utan ska användas när arbetsgivaren har ett mer stadigvarande behov av att nyanställa men vill pröva den anställde under en inledande period.

En arbetsgivare har stora möjligheter att provanställa en person. Arbetsdomstolen har godtagit att även personer som har arbetat med samma arbetsuppgifter under många år provanställts, se bland annat AD 2010 nr 61. Prövobehovet har då bland annat avsett att pröva arbetstagarens personliga lämplighet för arbetet och om hon eller han passar in i arbetsgemenskapen. Utrymmet för att ifrågasätta arbetsgivarens beslut att provanställa är således mycket begränsat.

En provanställning är en otrygg anställningsform för båda parter. Arbetsgivaren kan avbryta provanställningen med 14 dagars varsel utan att behöva ange något skäl för det. Arbetstagaren å sin sida kan avbryta provanställningen när som helst med omedelbar verkan utan att ange något skäl och då står arbetsgivaren utan arbetskraft från en dag till en annan.

En provanställning övergår automatiskt i en tillsvidareanställning efter sex månader om den inte avbrutits dessförinnan. En arbetsgivare som avser att avbryta en provanställning innan den övergått i en tillsvidareanställning ska underrätta arbetstagaren om det 14 dagar i förväg. Är arbetstagaren medlem i en facklig organisation ska även den underrättas inom samma tid. Både arbetstagaren och facket har då rätt till överläggning med arbetsgivaren i frågan.

Ibland finns det regler i kollektivavtal om att 6-månadersperioden kan förlängas om det lokala facket godtar det, exempelvis om arbetstagaren blivit sjuk en längre tid under prövotiden. Även utan stöd i kollektivavtal kan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren i en situation där det blivit aktuellt att avbryta provanställningen träffa överenskommelse om att förlänga perioden om arbetstagaren varit frånvarande en längre tid, dock högst med den tid som motsvarar frånvaron, AD 2020 nr 53.

Arbetsgivarens beslut att avbryta provanställningen kan normalt inte prövas rättsligt. Men om beslutet innebär en föreningsrättskränkning eller strider mot förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen eller diskrimineringslagstiftningen kan det angripas i domstol, se bland andra AD 2004 nr 49 och AD 2020 nr 53.

Det är alltså en ren förhandlingsfråga om du ska godta en provanställning hos en ny arbetsgivare och säga upp din tillsvidareanställning. Går inte arbetsgivaren med på att tillsvidareanställa dig får du fundera på om du trots det vill ta anställningen eller tacka nej.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen