Måste jag arbeta trots att jag är sjukskriven?

2015-06-17 23:00  
Kent Brorsson, chefsjurist Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA), svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTSVAR. Jag skadade min arm på jobbet och är gipsad i tre veckor, har handledsskydd och kontakt med terapeut. Nu tvingar arbetsgivaren mig att börja jobba, trots att jag är sjukskriven i ytterligare två månader.

Jag jobbar med renhållning och ska sitta bredvid i en lastbil och lära mig en ny soptur. Problemet är att bara sitta och titta på, det tär på psyket. Kan arbetsgivaren tvinga mig att sitta så här i fyra veckor?

 

Kent Brorsson svarar: En arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom har rätt att vara sjukskriven från sitt arbete och har rätt att uppbära sjukpenning. Arbetstagaren har med andra ord en laglig rätt att vara frånvarande från arbetet vid sjukdom. Här bortses från sådana fall där arbetstagarens arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt i sådan utsträckning att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydenhet och det därför skulle kunna vara saklig grund för uppsägning. Något sådan situation är det uppenbarligen inte fråga om i detta fall.

För att besvara den aktuella frågan räcker det dock inte med att konstatera att arbetstagaren är sjukskriven av en läkare. Sjukskrivningen måste sättas i relation till arbetstagarens arbetsuppgifter. Det får antas att arbetstagaren i detta fall har sjukskrivits från sina ordinarie arbetsuppgifter. Det innebär att läkare gjort bedömningen att arbetstagaren till följd av sin skadade arm under en viss tid inte kan utföra sitt vanliga arbete.

Arbetsgivaren har emellertid inte krävt att arbetstagaren ska återgå till sina tidigare arbetsuppgifter under sjukskrivningsperioden. I stället kräver arbetsgivaren att den berörde arbetstagaren ska utföra en enkel arbetsuppgift som inte medför några påfrestningar på den skadade armen. Det framgår av frågan att arbetstagaren vanligtvis arbetar med renhållning. Den nya, tillfälliga, arbetsuppgiften bestod i att följa med som passagerare i en lastbil inom renhållningen för att lära in en ny körsträcka. Det torde vara klart att arbetstagaren är arbetsskyldig även för detta enklare arbete. Arbets­givaren kan därför beordra arbetstagaren att utföra ifrågavarande arbete. En konsekvent vägran att utföra detta enklare arbete skulle kunna vara grund för uppsägning.

Till stöd för detta synsätt kan dras paralleller med vad som gäller för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar även om rehabiliteringsansvaret inte står i förgrunden i ett fall som detta, där skade­perioden går att överblicka och där arbetstagaren kan förväntas återfå full arbetsförmåga. Rehabiliteringsansvaret bygger på att arbetstagarens arbetsför­måga så långt möjligt ska tas till vara genom arbetsanpassning, arbetsträning, omplacering och andra åtgärder som kan vidtas i eller i anslutning till den egna verksamheten. Arbetstagaren är också skyldig att medverka i sådana rehabiliteringsin­satser. Även rehabiliteringsansvaret utgår således från att arbetstagaren är skyldig att ta sådana arbetsuppgifter som arbetstagaren klarar av.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer