Måste jag prata amerikanska på jobbet?

2017-02-23 00:00  

EXPERTFRÅGA. Jag arbetar i affär och trivs jättebra med mitt jobb. Men nu har jag bytt tjänst internt och måste säga ”Heeey how u doin’” till varje kund och ”Catch u later” när kunden går. Jag känner mig fånig och har svårt att komma ihåg att säga sådär. Kan jag bestraffas för det?

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Denna arbetsledningsrätt innebär att arbetsgivaren bestämmer hur arbetet ska organiseras och bedrivas. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt är allmänt gällande, även om det inte finns några uttryckliga regler om detta i kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal.

Med stöd av sin arbetsledningsrätt bestämmer arbetsgivaren vilka arbetsuppgifter arbetstagarna ska utföra liksom hur arbetet ska utföras och har rätt att kontrollera det utförda arbetet och kan ge arbetsorder och instruktioner till arbetstagarna. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt motsvaras av en skyldighet för arbetstagarna att, mot erhållande av lön, utföra det arbete som arbetsgivare anvisar och göra det enligt arbetsgivarens ­instruktioner.

Arbetsledningsrätten är dock inte obegränsad. Det kan finnas begränsningar genom regler i lag eller kollektivavtal eller i personliga avtal. Det anses också att arbetsledningsrätten inte får ut­övas godtyckligt eller annars på ett sätt som strider mot god sed på arbetsmarknaden.

I det aktuella fallet handlar det inte om några grundläggande förändringar av arbetsuppgifterna. Det är i stället en instruktion till de anställda om hur de ska bemöta kunderna i en viss situation. När det gäller den rättsliga bedömningen är det svårt att se att arbetsgivaren på något sätt skulle vara förhindrad att ge denna instruktion. Det framgår inte närmare vilken typ av verksamhet det är fråga om, vilken kundkrets arbetsgivaren riktar sig till etcetera. Då inget annat framkommit får det antas att arbetsgivaren haft sakliga skäl för sitt krav på att de anställda ska tilltala kunderna på ett visst sätt när de kommer in i respektive lämnar affären.

Nästa fråga är vilka konsekvenser det kan få om arbetstagarna vägrar att rätta sig efter arbetsgivarens instruktioner. Det finns åtskilliga domar från Arbetsdomstolen där domstolen ansett det vara saklig grund för uppsägning, i vissa fall även för avskedande, när arbetstagare vägrat att utföra vissa arbetsuppgifter eller följa arbetsgivarens instruktioner eller allmänna riktlinjer (se senast AD nr 1/2017). Det har emellertid i dessa fall vanligen rört sig om mer allvarliga fall av arbetsvägran i någon form.

Hur man ska bedöma en konsekvent vägran från arbetstagarna att uttala de speciella hälsningsfraserna till kunderna som arbetsgivaren krävt blir främst beroende av en intresse­avvägning, där arbetsgivarens intresse av att bemöta kunderna på det angivna sättet ska ställas mot arbetstagarnas intresse av att inte drabbas av obehag eller uppleva ingrepp i den personliga integriteten. Arbetsdomstolen har i några fall kommit in på frågan vilken betydelse det har för verksamheten att arbetsgivarens krav efterlevs, det vill säga om det i den meningen är ett relevant krav (se AD nr 129/1985). Prövningen har då handlat om att arbetet kan utföras på ett fullgott sätt även utan att arbets­givarens krav uppfylls.

För att med större säkerhet kunna bedöma det aktuella fallet hade det krävts mer ingående uppgifter om arbetsgivarens verksamhet och inte minst om arbetsgivarens motiv för att införa de speciella hälsningsfraserna. I vart fall kan det inte bli fråga om uppsägning innan arbetstagaren fått en varning om att anställningen är i fara, för det fall att arbetstagaren inte följer arbetsgivarens instruktioner rörande hälsningsfraserna. Dessutom måste arbetsgivaren undersöka om det finns några omplaceringsmöjligheter eller om problemet kan lösas på ett annat rimligt sätt.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer