Måste jag tacka ja till att jobba natt?

2012-10-17 23:00  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

FRÅGA TILL EXPERTERNA. Jag jobbar dagtid som journalist och har nu blivit placerad på nattskiftet, utan att få något motiv. Eftersom jag är ensamstående mamma kommer inte mitt liv att fungera. Jag måste därför säga upp mig, vilket jag antar är vad chefen vill. Jag har i utvecklingssamtal fått veta att jag är svår att ha att göra med. Kan jag vägra jobba natt?

Expertsvar: Om du kan vägra jobba natt kan vi inte säkert avgöra men om du inte vill riskera din anställning kan vi inte rekommendera dig att vägra. Om du är med i facket och det finns kollektivavtal på din arbetsplats ska du i stället vända dig till facket och redogöra för din situation. Arbetsgivaren är också i den situationen skyldig att påkalla förhandling med din fackliga organisation innan beslutet fattas. Om facket anser att du inte har någon rättslig skyldighet att arbeta natt kan man lägga ett så kallat tolkningsföreträde i den frågan enligt 34 § MBL. Då kan du följa tolkningsföreträdet utan att riskera att förlora jobbet på grund av arbetsvägran tills domstol eventuellt prövat frågan.

Av din fråga framgår att du blivit anställd för att arbeta dagtid. Om arbetsgivaren då ensidigt kan beordra dig att arbeta natt beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Ofta torde arbetsgivaren ha relativt stora möjligheter att förändra arbetstiden. Men i domen AD 1979 nr 66 fann Arbetsdomstolen att ett antal sjuksköterskor som arbetat dagtid inte var skyldiga att arbeta treskift. Att kollektivavtalet innehöll regler om treskiftsarbete och att arbetsgivaren enligt avtalet i sista hand hade rätt att fastställa arbetstiden innebar inte enligt domstolen att de anställda var skyldiga att underkasta sig vilken väsentlig förändring av anställningsavtalen som helst.

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats bör du undersöka om det finns någon skyldighet att arbeta natt.

Du skriver vidare att du är ensamstående mamma och inte kan ta hand om barnet om du ska arbeta natt. Enligt Diskrimineringslagen 3 kap 5 § är en arbetsgivare skyldig att underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Den bestämmelsen kan ha betydelse när man tolkar arbetsskyldigheten i ditt fall, särskilt om det finns andra alternativ för arbetsgivaren att tillgodose sitt arbetskraftsbehov.

Du menar vidare att din chef vill bli av med dig. Arbetsgivaren har normalt rätt att leda och fördela arbetet men denna rätt får inte utövas i ett trakasserande syfte eller på ett sätt som strider mot lag eller goda seder. En omplacering som medför särskilt ingripande verkningar för den anställde eller som sker i det indirekta syftet att förmå arbetstagaren att säga upp sig själv kan prövas rättsligt som stridande mot grunderna för anställningsskyddslagen. Domstolen kommer då att pröva arbetsgivarens skäl för omplaceringen.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer