Mattias Dahl om nya Las: Viljan att anställa går upp

2022-06-07 18:03 Calle von Scheele  
"För oss var det viktigt att man kan genomföra uppsägningar på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för verksamheten", säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv. Foto: Jessica Gow/TT

"Vi hoppas att både våra och fackets medlemmar kan säga att nu blev världen lite bättre", säger Mattias Dahl, vice vd i Svenskt Näringsliv, i en exklusiv intervju med Lag & Avtal om Las-paketet.

Strax före midsommar, den 22 juni, kommer det nya huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och dess motparter att skrivas under. För att framhäva den historiska betydelsen av namnteckningarna sker arrangemanget i Saltsjöbaden ett par veckor efter riksdagens godkännande av den förändrade lagstiftningen.

Parterna tar fram sina bläckpennor med en tydlig blinkning till Saltsjöbadsavtalet som skrevs under 84 år tidigare på samma plats och var startskottet på den svenska modellen.

– Det är en stor sak och stort ställningstagande, säger Mattias Dahl, vice vd i Svenskt Näringsliv, med anledning av det nära förestående undertecknandet.

Enligt Dahl går arbetslivet in i en ny era, som visserligen tagit 25 år att konstruera, men som är en naturlig modernisering av Saltsjöbadsavtalet.

Förändringen inleddes med industriavtalet från 1997, som innebar att parterna tog ansvaret för lönebildningen, och fortsatte med dagens Las-paket, som anpassar tryggheten till den globaliserade och snabbt föränderliga arbetsmarknaden.

– Ministrar och andra säger att det är en historisk uppgörelse, vilket är riktigt eftersom det var länge sedan sist. Genom att parterna frivilligt går med på detta och enas är det en seger för den svenska modellen, säger Dahl.

Kolleger inom arbetsgivarsfären har beskrivit uppgörelsen som en stor historisk seger för Svenskt Näringsliv. ”Att få till en större förändring av Lagen om anställningsskydd är något som vi har kämpat för sen den nuvarande lagen trädde i kraft 1974”, bloggar regionchefen i Skåne.

Hon understryker att arbetsgivarna äntligen fått gehör för sina krav hos motpart och politiker. Mattias Dahl vill inte så pass ensidigt tolka framgången.

–  Nej, jag ser det inte som en seger för endera sidan utan en seger för båda sidor och framför allt för den svenska modellen.

Till bilden hör att det fanns ett politiskt hot om lagstiftning ifall parterna inte gjorde upp. Så var det nu och så var det när industriavtalet undertecknades.

Hur har Las-paketet tagits emot av era medlemsföretag?

– Under förhandlingarna var det en väldigt tuff och svår process med mycket diskussioner om vad vi kunde och inte kunde göra.

– Men när avtalet var klart kändes en klar förändring i vinden. Produkten var tillräckligt bra för att säga ja till och vi hade bestämt oss. Då ändrades inställningen. Så är det i alla kollektivavtalsförhandlingar.

Efter sommaren när Las-paketet får fullt genomslag ska företag i huvudavtalets hägn kunna göra minst tre undantag vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Och uppsägningar av personliga skäl underlättas kraftigt.

Det är ett par av de åtgärder som förhoppningsvis ger arbetsgivarna ökat mod att anställa.

– Jag tror att den viljan går upp även om det inte finns någon sifferskala som kan visa detta. Allt annat lika ökar det riskbenägenheten. Det är alltid en risk för ett företag att anställa någon, men det är också en stark möjlighet. Vi vill fokusera på möjligheterna och minska risken.

Riskerna minskas med de nya reglerna vid uppsägningar, enligt arbetsgivarna.

– För oss var det viktigt att man kan genomföra uppsägningar på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för verksamheten. Uppgörelslen underlättar för företag att hantera nedskärningar, oavsett om det är individuellt kopplat eller kollektivt kopplat.

Bland de motståndare som finns inom LO till avtalet är justs undantagen ett hårdsmält innehåll. Ett vanligt argument är att anställningsskyddet försvinner i små företag. Med de nya reglerna kan arbetsgivaren självständigt avgöra vem som sägs upp vid nedskärningar.

I nya Las är det möjligt med tre undantag per driftsenhet, och med avtal kan man göra tre undantag per driftsenhet och avtalsområde, alltså 3 arbetare och 3 tjänstemän på varje arbetsplats.

Detta ska balanseras av de stora satsningarna på utbildning och de kraftigt ökade resurserna till trygghetsråden.

– Jag tycker att det är en balanserad lösning och kan inte se den dramatik som målas upp av många. Men alla har rätt att göra sin bedömning. Flera fackförbund, inte minst på LO-sidan, tycker undantagen är för många.

Uppsägningar vid personliga skäl underlättas också i uppgörelsen. Vid sådana fall ska förhandlingen fokusera på själva brottet mot anställningsavtalet och inte som tidigare väga in hur personen skött sig under sina anställningsår eller prognosen för ett förändrat beteende i framtiden.

Mattias Dahl konstaterar att detta är i linje med det allmänna rättsmedvetandet.

– Vi talar om allvarliga brott mot anställningsavtalet. Om det har skett ska man inte behandla någon bättre eller sämre beroende på andra faktorer än själva handlingen. När det gäller brott i samhället gör man inte skillnad på folk och folk.

I de fall uppsägningar av personliga skäl blir en långvarig tvist som facket för ända till domstol slipper arbetsgivaren betala lön under tvistetiden som idag. I stället går a-kassan in under denna period.

– De långa handläggningstiderna i domstol har varit problematiska för företagen.

För arbetsgivarna finns delar i Las-paketet som är tuffa, enligt Dahl. En sådan del är de nya reglerna för visstidsanställda, som snabbare än i dag kan kräva tillsvidareanställning.

De ökade möjligheterna till vuxenstudier med ersättning som motsvarar en stor del av lönen kommer att leda till fler ansökningar om ledigt för utbildning.

– Även i näringslivsperspektiv är det väldigt bra att personer utbildar sig även om det kan vara smärtsamt för den enskilde företagare när någon är ledig för studier.

Enligt Mattias Dahl är Las-paketet ett givande och tagande mellan parterna.

– Vi gillar naturligtvis inte alla delar i Las-paketet, men dessa delar i är alla fall hanterade. De minskar riskerna för konflikter på arbetsplatserna. Att vi kan jobba tillsammans med förutsägbara villkor har i sig ett stort värde.

 

 

Las-paketet

Las-paketet består av flera delar, dels lagändringar, dels ett huvudavtal med ytterligare fördelar för de arbetsgivare och arbetstagare som omfattas.

Därtill kommer statliga insatser som till exempel ett omställningsstudiestöd för att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Staten subventionerar också företagens avgifter till trygghetsråd.

Svenskt Näringsliv och PTK, IF Metall, Kommunal, Vision är parterna i de nya huvudavtalen. LO har också anslutit sig, men det innebär inte att alla förbund omfattas per automatik.

Exempel på viktiga förändringar i lagar och avtal:

  • Vid arbetsbristsuppsägningar får arbetsgivare enligt Las göra tre undantag, i avtal utökas detta till 3 undantag per driftsenhet och avtalsområdet eller 4 undantag om företaget har en enda driftsenhet. Ett alternativ är att undanta 15 procent av personalen.
  • Visstidsanställda får rätt till tillsvidareanställning efter 18 månader.
  • Inhyrd arbetskraft har rätt till anställning hos kunden efter 24 månaders arbete, men arbetsgivaren kan alternativt välja en ersättning till arbetstagaren med tre månadslöner.
  • Vid hyvling gäller erbjudandet om nedsatt sysselsättningsgrad enligt turordning.
  • Uppsägning på grund av personliga skäl vid till exempel bristande prestationer eller misskötsamhet underlättas.
  • Rätten att ogiltigförklara uppsägningar kvarstår, men arbetsgivaren behöver inte betala lön under sådan tvist utan den berörda arbetstagaren får a-kassa.
  • Trygghetsråden får utökad verksamhet som även ska omfatta till exempel visstidare och kan ge studiestöd även till anställd personal.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer