Miljoner plattformsarbetare kan bli anställda

2022-02-09 17:49 Jonna Söderqvist  
I slutet av förra året presenterade EU-kommissionen sitt förslag till direktiv om förbättrade villkor för plattformsarbetare. Foto: colourbox

TEMA PLATTFOMRSFÖRETAG. Det nya EU-lagförslaget för plattformsarbetarnas arbetsvillkor har ett antagande om att plattformsarbetare ska ses som anställd om vissa krav uppfylls. Det förändrar maktbalansen mellan arbetarna och gig-företagen.  

Tidigare artiklar i temat om palttformsföretag

Läs mer: Så ska gigekonomin in i den svenska modellen

Läs mer: ”Det behövs ett kollektivavtal på central nivå”

Läs mer: Var matbudets arbetsgivare Foodora eller egenanställningsföretaget?

– Anledningen till att förslaget lagts fram är att säkerställa ett bättre skydd för dem som arbetar på plattformsföretagen, säger Maria Fritz, expert på EU-rätt. 

I slutet av förra året presenterade EU-kommissionen sitt förslag till direktiv om förbättrade villkor för plattformsarbetare. Förslaget innehåller fem olika kriterier för att fastställa om plattformen är en arbetsgivare. 

– Presumtionen innebär att ett anställningsförhållande föreligger om du uppfyller minst två av kraven, och i så fall är det upp till plattformsföretagen att bevisa motsatsen, förklarar Maria Fritz, expert och forskare i EU-rätt vid Lunds universitet.  

Om det är frågan om en anställning, vill kommissionen att en anställd får rätt till bland annat kollektiva förhandlingar, sjuklön, bättre skydd mot arbetsolyckor samt arbetslöshets- och sjukpenningsförmåner. 

Eftersom kommissionen endast ger vissa kriterier som utgångspunkt för att bedöma om det handlat om en anställning – och inte ingriper i ländernas arbetsrättsliga lagar – anser den själv att den inte överskrider sina befogenheter. 

Men: Lagförslaget innehåller ett förtydligande om att beakta EU-rätten i den nationella arbetsrätten. 

– Det är en ovanligt tydlig uppmaning att beakta EU-domstolens rättspraxis i ett direktiv, vilket är viktigt, säger Maria Fritz som jobbat med EU-rätt sedan 1993. 

Det betyder att det blir svårt att bortse från de EU-gemensamma kriterierna nationellt. 

I sitt förslag lyfter kommissionen upp att nio av tio plattformsföretag ser sina arbetare som egenföretagare, och inte anställda.  

– Det finns fler än tusen domstolsbeslut runtom i Europa mot plattformsföretag, och hundratals pågående mål. Så målet med det här förslaget är bland annat att skapa mer klarhet, sade EU:s handelskommissionär på presskonferensen där lagförslaget presenterades i början av december. 

Lagförslaget ligger i linje med domstolsbesluten i de europeiska länderna. 

– De flesta domstolsbeslut har varit till plattformarbetarnas fördel. Sympatierna i lagförslaget är mera hos plattformsarbetarna än företagen, säger Maria Fritz.  

Hon betonar dock att tanken också är att göra konkurrensen mellan bolagen mer rättvis, bland annat när det gäller kostnaderna för de sociala avgifterna. 

Enligt henne har kommissionen gjort ett gediget bakgrundsarbete. 

– Det här är ett av de mest genomarbetade direktivförslagen jag sett. Jag tror att det kommer att hålla, även om de kan bli ändringar i texten.  

När förslaget har antagits har medlemsstaterna två år på sig att införliva direktivet i den nationella lagstiftningen. Det kan alltså börja gälla tidigast 2024. 

Fem kriterier för anställning vid plattformsföretag

Om två av dessa uppfylls ses arbetaren som anställd vid plattformsföretaget. 

  1. Fastställer lön eller övre gränser. 
  2. Övervakar och kontrollerar arbetet med hjälp av elektroniska medel. 
  3. Begränsar friheten att välja arbetstider eller frånvaro, godta eller avslå arbetsuppgifter eller att använda till exempel underleverantörer. 
  4. Fastställer bindande regler för utseende, beteende gentemot tjänstemottagaren eller arbetets utförande. 
  5. Begränsar möjligheten att bygga upp en kundkrets eller att utföra arbete för tredje part. 

Källa: EU-kommissionen 

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer