Minska fackens makt, ministern!

2014-01-29 23:00  

DEBATT. Facket sitter på alla vapen. Hamnarna har små möjligheter att stå på sig inför konflikthot. Även om problemen är som störst i hamnarna riskerar fler områden på svensk arbetsmarknad att drabbas. Det skriver Transportgruppens vice vd Per Helgesson.

Under rubriken ”Börja med det här, ministern!” kom Lars Gellner, Svenskt Näringsliv, och Samuel Enblom, TCO, i Lag & Avtal nummer 9/2013, med några förslag till den nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson på åtgärder som de ansåg att hon borde börja med.

Ett av Lars Gellners tips till ministern var att hon skulle begränsa fackliga organisationers rätt att vidta stridsåtgärder så att en verklig balans uppstår mellan förhandlande parter. Ministern svarade att arbetsmarknadens parter använder stridsåtgärder på ett ansvarsfullt och omdömesfullt sätt.

Ministern har rätt i att konfliktsituationer sällan bryter ut, men det har lite att göra med att de används på ett ansvarsfullt och omdömesfullt sätt. Snarare handlar det om att fackliga organisationer sitter på alla vapen. Arbetsgivarsidan har här ett enormt underläge och kan bara svara på en strejk med lockout, vilket i praktiken innebär att de skjuter sig själva i foten.

För de svenska hamnarna är situationen extra problematisk. Det finns nämligen två organisationer som organiserar hamnarbetarna. Det ena är Svenska Transportarbetareförbundet som enligt industriförbundsprincipen tecknar kollektivavtal för hamnarbetarna och den andra är Svenska Hamnarbetarförbundet som inte tecknar kollektivavtal. Förbunden organiserar allt från 0 till 100 procent i olika hamnar, men är ungefär lika stora.

Eftersom kollektivavtal i praktiken bara kan knytas med ett av förbunden innebär det att vissa hamnar saknar, eller har väldigt få, organiserade anställda som omfattas av kollektivavtalet och därmed har fredsplikt. Stridsåtgärder kan därmed vidtas bland Hamnarbetarförbundets medlemmar trots att det finns ett gällande kollektivavtal för branschen.

Lingon och ketchup är ett talande exempel på hur stridsåtgärder används inom hamnarna. Hamnarbetarförbundets medlemmar i en hamn gick nämligen ut i konflikt för att få lingon och ketchup till frukost. Den aktuella hamnen ansåg inte att det var värt att ta strid i frågan och tvingades acceptera fackets krav.

I ett annat exempel ville arbetsgivaren i en hamn utbilda fler i personalen inom truckkörning för att komma ifrån den övertid som med dåvarande utbildningsnivå var nödvändig, men som stred mot kollektivavtalet. Hamnarbetarnas svar blev ett hot om stridsåtgärder för att förhindra utbildningen. Hamnen tvingades därför ställa in utbildningen, och problemen med för få utbildade truckförare kvarstår. Ytterligare ett exempel är en hamn där man var tvungen att säga upp ett par hamnarbetare på grund av arbetsbrist. Trots att man följt regelverket i MBL och LAS varslade Hamnararbetarförbundet om stridsåtgärder för att få hamnen att ändra sitt beslut och inte tillämpa lagens regler. Hamnen vägrade i detta fall att backa, med omfattande produktionsstörningar som följd.

Som synes har hamnarna små möjligheter att stå på sig inför konflikthot. Med ett hot om en kostsam strejk, som i förlängningen riskerar att följas av att kunderna väljer att anlita andra hamnar, viker de flesta ner sig.

Även om problemen är som störst i hamnarna riskerar fler områden på svensk arbetsmarknad att drabbas av konkurrerande fackföreningar. Det är inte bara tillåtet i systemet, utan kan som synes skapa en miljö där arbetsgivaren står helt maktlös inför fackens krav. Därutöver lider än fler branscher av de obalanserade konfliktreglerna, som inom vissa avtalsområden leder till orimliga avtal.

Arbetsmarknadsministern behöver se över konfliktreglerna och införa krav på att konfliktåtgärderna står i proportion till den stundande konflikten. Detta behövs för att få till en sundare konkurrens på arbetsmarknaden.

Per Helgesson, Transportgruppens vice vd

Debattera arbetsrätt!

Mer åsikter och debatt – läs på lag-avtal.se/asikter

Vill du skriva en debattartikel? Mejla ditt förslag till redaktion@lag-avtal.se

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer