Motiverad personal nyckeln till framgång

2011-11-16 23:00 Elisabeth Vene  

Engagerade medarbetare är lönsamma. – Tyvärr använder företagen bara en bråkdel av de anställdas kapacitet. Det är ett stort slöseri.Det säger Richard Berglund, som har doktorerat på medarbetarnas engagemang.

– De flesta underskattar avkastningen det ger att investera i relationer och engagemang. Det säger Richard Berglund. I sin doktorsavhandling har han följt utvecklingen inom tre tillverkande företag, där ledningen haft den uttalade ambitionen att uppmuntra engagemang.

Nu har doktorsavhandlingen kommit ut som bok i en lättillgängligare version, guidelines till folk på fältet, som Richard Berglund uttrycker saken. Där listar han bland annat tio områden som påverkar de anställdas vilja att engagera sig.

Faktorerna sammanfaller till stor del med det som karaktäriserar den svenska modellen. Hyfsat platt hierarki, ganska korta kommunikationsvägar, en vilja att ställa upp och en tillit som är vida större än i andra kultursfärer.

– Vi vill ha ett system där människor jobbar tillsammans och det tror jag är nyckeln till Sveriges konkurrenskraft, säger Richard Berglund.

Den traditionella organisationen, som bygger på starka och karismatiska ledare som pekar med hela handen, är förlegad.

– Förändringstakten i världen är så hög och informationsflödet så stort nu, allting är osäkrare. Det finns ingen som vet allt, tillsammans kan vi så mycket mer.

Richard Berglund fruktar att globaliseringen hotar den svenska modellen.

– Det finns risk för att man tappar bort de här plusvärdena, när företagen vill skapa en enhetlig global struktur.

Richard Berglund har alltid intresserat sig för vad det är som gör att folk trivs på jobbet. Som forskare inom produktion och arbete vid branschinstitutet Swerea IVF har han haft möjlighet att samla erfarenheter från säkert 1 000 företag.

I sin avhandling, som han har lagt fram på Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, vill han lyfta fram medarbetarnas potential för kreativitet, engagemang och inspiration.

– Det finns en imponerande kompetens i alla företag, och egentligen hos alla medarbetare . Ges de anställda möjlighet att bidra med sina synpunkter blir de engagerade och gör mer än det förväntade. I själva verket vill de inget hellre!

Richard Berglund är civilingenjör från Chalmers i teknisk fysik, har jobbat som skyddsingenjör med arbetsmiljöfrågor. Varit chef på flera nivåer.

– Hade jag varit chef i dag med den kunskap jag nu har, skulle jag ha gjort på ett annat sätt. Jag fokuserade för mycket på enskilda individer i stället för att skapa en organisation där människor tillsammans gör den stabil.

Hur bygger man upp en förtroendefull organisation?

– Det är viktigt att ha en handlingslinje och vara konsekvent och uthållig, våga lita på att resultat kommer så småningom. Och vara ute mycket i verksamheten, lägga möda på den ömsesidiga dialogen. Då kan man successivt bygga upp en kultur där människorna är betydelsefulla.

Tio saker som ökar engagemanget

  • Färdriktningen Vi behöver förstå vad verksamheten vill åstadkomma och varför för att arbetet ska kännas meningsfullt.
  • Tilliten Det ömsesidiga förtroendet, en ömtålig och dyrbar tillgång.
  • Aktiviteten hos ledningen. Flitig kommunikation behövs på alla nivåer.
  • Långsiktigheten En konsekvent och uthållig handlingslinje, med ständiga små steg till förbättring.
  • Utrymmet för individen. Satsa på mångfald och kompletterande kompetenser, det ger styrka.
  • Lagarbetet Ambitiösa lagspelare gör mer nytta än högpresterande stjärnor.
  • Inflytandet En förutsättning för engagemang.
  • Utmaningarna Sporra och ställ öppna frågor och glöm inte att återkoppla.
  • Lärandet Behövs för att utvecklas. Att lära tillsammans utvecklar än mer.
  • Vinsten för egen del. Det känns rättvist att dela på frukterna av engagemanget.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer