”Någon måste ha ansvar för övertramp”

2015-11-13 10:20 Ann Norrby  

PROFILEN. Clarence Crafoord har fått Högsta domstolen att pröva Byggnads ansvar för sin blockad.<br/>– Fackförbundet måste stå till svars för att ha tvingat ett företag i konkurs. Allt annat är helt uteslutet i en rättsstat.

Fallet i Högsta domstolen gäller Byggnads stridsåtgärder mot Henrik Gustavssons byggföretag. Tvisten var först en vända i AD, därför att företaget ansåg att fackförbundets blockad var olovlig. Clarence Crafoord, som då var chefsjurist på Centrum för rättvisa, var ombud i Arbetsdomstolen.

– Det blev ganska klart för både honom och oss att prövningen där görs med utgångspunkt i en annan situation, att man hör till den ena eller andra sidan. Henrik Gustavsson hör inte till någondera.

AD ansåg att blockaden var en tillåten stridsåtgärd. Då ändrade företaget strategi och begärde skadestånd från Byggnads för att blockaden hade lett till att före­taget gått i konkurs. Men både tingsrätten och hovrätten avslog skadeståndskravet. Nu kommer alltså frågan att avgöras av HD.

Clarence Crafoord anser att domstolarna, till skillnad från AD, inte tagit ställning till om Byggnads har gjort fel.

– Tvisten handlar enligt min mening om en situation där fackförbundets stridsåtgärder var oförenliga med Europakonventionen. Om inte Byggnads ska hållas ansvariga för övertrampet, vems ansvar är det då?

Centrum för rättvisa har en fin adress i Gamla stan i hjärtat av Stockholm. Kontoret ligger en halv trappa ner från gatan och möblerna är en gåva från ett advokatkontor.

– Vi får stöd från många. Andra jurister stöder oss med sin tid och sina erfarenheter.

Centrum för rättvisa startades 2002 och drivs som en stiftelse. Stiftelsen finansieras i huvudsak genom bidrag, stommen kommer från framgångsrika entreprenörer som stöder verksamheten. Den enskilt största posten av förra årets insamlade sju miljoner kronor var många, små bidrag.

Sex jurister är anställda, de sköter själva det mesta av sin administration, en person håller i insamling och kommunikation. Ofta finns det som nu en praktikant och dessutom en forskningsstipendiat som bekostas av Ax:son Johnson-stiftelsen.

– Vi tar inte betalt för vårt arbete av klienterna. När vi vinner mål, får vi ersättning från motparten utifrån rättshjälpstaxan. Det finansierar delvis våra kostnader.

Hur mycket tjänar du?

– 79 000. En bra lön.

Clarence Crafoord bröt mot släkttraditionen genom sitt yrkesval.

– I min släkt blir man läkare eller musiker. Farfar var hjärtkirurg, min far violinist och min mor skådespelerska. Jag gick liksom mina syskon på Adolf Fredriks musik­gymnasium.

Musiken är fortfarande en viktig del i hans liv.

– Musiken berör mig väldigt djupt och jag lyssnar mycket. Jag älskar Bach lika mycket som jag uppskattar Beatles, Bruce Springsteen, Depeche Mode. Vad jag väljer beror på humöret.

Det går inte att ta miste på hans musikintresse. Men intresset för enskildas fri- och rättigheter väger tyngre.

Det var hans starka samhällsintresse som ledde honom till juridiken.

– När vi började diskutera fri- och rättighetsfrågorna på utbildningen förstod jag att det var den delen av juridiken som jag helst ville ägna mig åt.

Det började med examensuppsatsen som handlade om enskildas möjligheter att få gottgörelse när staten bryter mot en persons rättigheter enligt Europakonventionen.

– Jag föreslog att drabbade människor skulle slippa vända sig till Europadomstolen för att få skadestånd. Tvisterna skulle kunna avgöras av svenska domstolar i stället. Och så har det blivit.

Under sin första anställning som jurist på advokat­byrån Bratt & Feinsilber fick han vara med i en grupptalan mot Skandia. Tvisten gällde en mängd människor som hade blivit av med sparade pengar genom en värde­överföring mellan olika delar av försäkrings­bolaget. Över 20 000 av spararna bildade en förening som kunde driva en grupptalan som slutade med att de fick dela på 1,4 miljarder kronor.

– Processen öppnade mina ögon för samspelet mellan juridiken och media. Media var en viktig kanal för att nå ut till de drabbade spararna.

En annan viktig seger för Clarence Crafoord gäller två studenter med svenskfödda föräldrar som ansåg att de blivit diskriminerade. De hade inte kommit in på juristutbildningen i Uppsala, studenter med utlandsfödda föräldrar hade gått före dem. Tvisten, som slutligen avgjordes i Högsta domstolen, slog fast att universitetets kvotering var olaglig.

Hur det ska gå för trädgårdsanläggarna som vill ha tillbaka pengarna som de har betalat till Kommunal trots att de inte är medlemmar i fackförbundet är inte klart än. Anläggarna förlorade i tingsrätten, men överklagade till hovrätten.

Clarence Crafoord är deras ombud och han har stämt både Kommunal och Skogs- och lantarbetsgivare­förbundet för att deras kollektivavtal innehöll en granskningsavgift på 1,5 procent av lönerna. Avgiften skulle gå till den lönegranskning som facket stod för.

– Det här var en tjänst som anläggarna varken ville ha eller behövde. Enskilda ska inte behöva sponsra organisationer som har politiska agendor.

Clarence Crafoord är nästan ensam på kontoret när vi träffas. Resten av de anställda är på turné och sprider kunskap om enskildas grundläggande fri- och rättig­heter. Turnén pågår i två veckor.

– Vi gjorde det för första gången förra året. Turnén kan ge oss nya klienter, men huvudsyftet är att sprida kunskap om hur människor som har drabbats av övertramp från staten eller organisationer kan få upp­rättelse.

I år har Clarence Crafoord inte tid att vara med på hela turnén. Han har fullt upp med att förbereda förhandlingen i HD som ligger bara några veckor fram i tiden när vi träffas. En praktikant har värmt sina hem­bakade bullar till vårt kaffe.

– Bullarna ger en bra bild av vår verksamhet, inte för att vi brukar ha bullar, utan för att de är hembakta. Det stämmer med vår profil. På årets kickoff åkte vi SL-buss till Norrtälje och spelade bowling.

 

 

HD:s förhandling

Tvisten mellan Byggnads och byggföretaget HGS var uppe till förhandling den 13 oktober. Läs referat i nästa nummer av Lag & Avtal.

 

Tre med samma namn

Clarence Crafoord har tre berömda släktingar, två med samma namn.

Den äldste var hans farfar och pionjär inom hjärtkirurgin. Den näst äldste är psykiater, psykoanalytiker och författare, men släkt på längre håll och i sin tur far till musikern Wille Crafoord.

Schubert berör

Namn: Clarence Crafoord.

ÅLDER: 42 år.

FAMILJ: Fru Jenny som är advokat, tre barn, 6, 4 och 1 år.

BOSTAD: Villa i Ulvsunda, i västra Stockholm.

BAKGRUND: Jurist­examen från Stockholms universitet, skrev examensuppsats om enskildas möjligheter att få skadestånd när staten bryter mot reglerna om fri- och rättigheter i Europakonventionen, första juristjobbet på advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling, sedan 2005 på Centrum för rättvisa, först som chefsjurist och sedan 2011 som chef och vd.

FRITID: Gör roliga saker med barnen, löser Melodikrysset, går ofta på AIK:s fotbollsmatcher, plockar hemskt gärna svamp, lyssnar på musik, ”allt från klassiskt till pop”, spelar tennis före jobbet en eller två gånger i veckan.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer