Nämnd trotsade kammarrätten

2018-05-24 00:00 Mikael Kindbom  
Kristin Sylten trivs på sin nuvarande befattning men tycker att frågan är principiellt viktig. Foto: Jörgen Appelgren

Avgöranden. Arbetsdomstolen har två gånger klargjort att myndigheter inte behöver följa beslut om statliga anställningar från Statens överklagandenämnd. Nu har överklagandenämnden å sin sida bestämt sig för att inte följa kammarrätten och placerat två kvinnliga poliser i en återvändsgränd.

Statens överklagandenämnd vägrar följa två principiellt viktiga så kallade presidentavgöranden från kammarrätten. Nämnden har först bifallit en begäran från de två kvinnliga poliserna Kristin Sylten och Lena Bergenstråle att rekryteringen rörande två chefstjänster på Nationella operativa avdelningen, NOA, ska göras om.

När Polismyndigheten vägrat har de gått tillbaka till överklagandenämnden som nobbat en andra prövning. Efter en ansökan om resning har kammarrätten i Stockholm med hovrättspresidenten Thomas Rolén som ordförande slagit fast att nämnden gjorde fel och ska pröva ärendena på nytt.

Vad gäller frågan om den civilrättsliga bundenheten skriver kammarrätten att man måste skilja den från den offentligrättsliga regleringen. En ny prövning hos Statens överklagandenämnd kan alltså, menade domstolen, i detta fall utmynna i ett offentligrättsligt beslut där den klagande tillsätts som chef för sektionen för nationell samordning vid NOA eller där Polismyndigheten förordas att vidta ytterligare åtgärder inom ramen för anställningsärendet.

Därmed tändes hoppet för kvinnorna på nytt om chefsjobben. Men den 19 februari valde Statens överklagandenämnd att trotsa president­avgörandet i kammarrätten, något som torde vara unikt.

Nämnden känner sig hindrad att göra en prövning, eftersom Polismyndigheten vägrat följa nämndens första beslut och göra om processen och skriver också att ”Något nytt anställningsförfarande har heller inte inletts eller genomförts”. Och eftersom Statens överklagandenämnd inte kan pröva samma sak två gånger säger den stopp och avvisar kvinnans talan på nytt.

Då nämnden i princip har domstolsstatus står nu två domstolar mot varandra. Och de klagande poliserna har hamnat i ett juridiskt vakuum.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer