– Näst lägsta lönekravet hittills är nått

2012-12-12 23:00 Elisabet Örnerborg  

Lönebildningen kan inte följa konjunktursvängningarna, hävdar Facken inom industrin. – Den lågkonjunktur vi har nu är inte samma som krisåren 2008–2009, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

Metallklubbarna på SSAB i Luleå och Borlänge har sagt ja till en tidsbegränsad överenskommelse om att gå ned till 80 procents arbetstid mot 90 procent av lönen. Tanken är att den sänkta lönen sedan ska betalas tillbaka när konjunkturen vänder. I Oxelösund, där den så kal-lade grovplåten hittills har gått bättre, har klubben tackat nej.

IF Metalls Anders Ferbe och Veli-Pekka Säikkälä är noga med att förklara att den här typen av lokala avtal går för sig på avtalsområdet Stål och Metall – de ryms inom det centrala avtalet. Men ”staketen” är högre i förbundets övriga sex avtalsområden.

Till skillnad från det centrala krisavtalet 2009 innehåller SSAB-avtalet en återbetalningsskyldighet. Något nytt krisavtal är inte aktuellt. Lågkonjunkturen nu är inte lika allvarlig som 2008-2009 då 100 000 jobb försvann. De båda tror att den kommer att nå sin botten i vinter.

– Det är klart att det är lättare att förhandla i goda tider. Men vi ställer våra krav utifrån en hyggligt långsiktig analys, säger Anders Ferbe.

Nej, Facken inom industrin ställer inte sina krav utifrån enskilda företags lönsamhet. Det förklarar Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Unionens tjänstemän på SSAB har gått ned i tid mot sänkta löner och medlemmarna som arbetar i SAS har fått frysta löner, visserligen utanför industrin men ändå.

– Självklart ser vi att det är ett kärvt läge inom flera branscher och vi har också växlat ned. Det här är det näst lägsta kravet hittills. Vi bedömer att det trots lågkonjunktur finns utrymme för löneökningar. Det är nu båda parters ansvar att hitta en lämplig löneökningstakt, säger Niklas Hjert.

Facken inom industrin växlar avtalskrav med sina motparter lite före jul.

De här kraven ställer industrifacken

  • 2,8 procent i löneökningar. Lägsta-lön, i de avtal de förekommer, ska också höjas med 2,8 procent. Garantilönen, i de avtal den förekommer, ska som lägst öka med 430 kronor. De 14 LO-förbunden samordnas också kring kravet på 2,8 procent, plus låg-lönesatsning.
  • Arbetstidsförkortning. Det långsiktiga målet är att årsarbetstiden ska kortas med 100 timmar.
  • En månads längre föräldralön.
  • Möjlighet till nedväxling mot slutet av arbetslivet.
  • De fem facken – GS, IF Metall, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen – kan tänka sig en längre avtalsperiod mot framför allt kortare arbetstid.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer