Nya lagen ska stoppa spioner på svenska företag

2019-04-25 00:00 Elsa Frizell  
Fredrik Agermark. Foto: Björn Lindahl/Aftonbladet/TT

Säkerhet. Främmande makt försöker värva informationslämnare på svenska företag och det sker genom raffinerade metoder. I den nya säkerhetsskyddslagen som kom 1 april omfattas nu även privata företag.

Under senare år har hotbilden mot Sverige förändrats. Hotet är inte nödvändigtvis en väpnad konflikt utan handlar mer om påverkans­operationer, strategiska uppköp och elektroniska angrepp. Framför allt ser Säkerhetspolisen, Säpo, ett hot från Ryssland.

– De är inte intresserade av att besegra Sverige militärt utan att påverka vårt land, och sårbarheter gör oss påverkbara. Vad händer till exempel om betalningssystem inte fungerar eller om elförsörjning slås ut? säger Fredrik Agemark, enhetschef för säkerhetsskydd inom Säpo.

Säkerhetsskyddslagens syfte är att skydda skyddsvärda verksamheter i Sverige mot till exempel påverkan och skada från främmande makt, och i den nya lagen skärps kraven. I och med avregleringen av tidigare statliga monopol har allt fler privata företag verksamhet som är viktig för att Sverige ska kunna fungera. Därför omfattas nu även dessa.

Det handlar bland annat om skyddsvärda verksamheter i transportsektor, energisektorn och tele­kombranschen men även om företag som utvecklar speciell teknik och har mikrobiologiska laboratorier, eller är underleverantörer till samhällsviktiga myndigheter.

Det är företagen själva som är skyldiga att analysera om man har skyddsvärd verksamhet och alltså omfattas av lagen.

– Vi måste ta detta på allvar. Det finns ett väldigt stort utbildnings­behov för att förstå att vi faktiskt kan bli utsatta för påverkan, säger Fredrik Agermark.

En del i säkerhetsskyddet är personalsäkerhet. Personer som ska jobba med säkerhetskänslig verksamhet måste vara pålitliga, lojala och lämpliga för att jobba med säkerhetskänslig information. Det här handlar om information som ifall man röjer den kan skada Sveriges säkerhet. Här finns det risk att företag och myndigheter anställer spioner, men även att redan anställda personer påverkas till att lämna ut skyddsvärd information.

I Stockholm finns det enligt Säpo ett 15-tal länder som har särskilt utbildad personal som bedriver under­rättelse­verk­samhet. Deras enda uppgift är att krama ur information om Sverige som de ska skicka hem.

– De har gått särskild utbildning för detta, de är fantastiska på det man kallar social engineering, att kunna bli din kompis. De är otroligt duktiga på att manipulera och det kan pågå i flera år.

Hr har en viktig roll i säkerhets­arbetet, betonar Fredrik Agemark. Det handlar om utbildningsfrågor, ledarskap, kulturfrågor och rekrytering.

– Man måste lära känna sina medarbetare, och ha en uppfattning om hur personen mår och trivs. När det går för långt och vi på Säpo börjar bakspåra detta så upptäcker man ofta att man sett indikationer tidigt. Det kan vara ett missbruksproblem, att personen har visat tendenser att vara illojal men att man sett mellan fingrarna. Ju tidigare man fångar upp det, desto bättre. Detta blir många gånger en ledarskapsfråga.

Han råder också hr och säkerhetsansvariga att arbeta närmare ihop.

– Ju mer känslig verksamhet du bedriver, desto viktigare är ett nära samarbete. Men man får inte se detta som bara en säkerhetsfråga eller en personalfråga. Den här diskussionen måste börja i ledningsrummet.

– Man måste ta hänsyn till att detta förekommer. Bedriver man säkerhetskänslig verksamhet måste man vara receptiv och förstå hur man kan skydda sig. Det är bara fantasin som sätter begränsningen.

Nya säkerhetsskyddslagen

* Den nya säker­hets­skydds­lagen trädde i kraft den 1 april i år.

* Säkerhetsskydds­lagen om­fattar nu även privata företag som har skyddsvärd verksamhet.

* Företagen själva måste analysera och bedöma om de har skyddsvärd verksamhet.

* Personer som kommer i kontakt med känslig infor­mation måste säkerhets­- prövas.

* Företag och myndigheter har skyldighet att utbilda sin personal i säkerhetsfrågor.

* Under våren kommer Säpo att ge ut vägledningar för hur före­tag och myndigheter kan arbeta.

Elsa Frizell

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer