Nya visstidsregler ska blidka EU

2015-11-18 23:00 Elisabet Örnerborg  
Magnus Lundberg. Foto: Lars H Knudsen

Nu ska det sättas stopp för möjligheten att stapla visstidsanställningar på ­varandra.– Vi tillstyrker det här, men vårt eget förslag är mycket mindre krångligt, säger Magnus Lundberg, jurist hos TCO.

Regeringen föreslår nu att en ny regel för att omvandla allmän visstidsanställning tillförs de tidigare reglerna.

TCO:s förslag om en övre sammanlagd tidsgräns på tre år inom en femårsperiod för alla former av visstidsanställningar skulle ha varit mindre krånglig, anser Magnus Lundberg. Men eftersom regeringsförslaget ändå är en begränsning jämfört med dagens regler är TCO positivt inställt.

– För arbetsgivaren gäller det att hålla koll på flera olika anställningsformer, hur lång tid såväl den allmänna visstidsanställningen som eventuella vikariatet varat och, förutom de ursprungliga tidsperioderna, nu också hur lång tid som förflutit mellan de olika visstidsanställningarna, säger Magnus Lundberg.

Enligt förslaget, som nu ligger hos lagrådet, ska den som varit anställd på allmän visstid i mer än två år under en femårsperiod få fast jobb. Likaså ska den som haft vikariat i mer än två år under en femårsperiod bli tillsvidareanställd även i fortsättningen.

Det nya som tillkommit i förslaget är att en allmän visstidsanställning som sammanlagt varat mer än två år ska övergå i en tillsvidareanställning då arbetstagaren under ”en period” förutom de allmänna visstidsan­ställningarna också haft vikariat eller säsongsarbete i en följd. Förutsatt att högst sex månader har för­- flutit mellan de olika anställningar- na.

Med ”en period” menas då en längre tid än fem år.

Den visstidsanställda ska ha rätt att få information från arbetsgivaren om sina anställningar, tillträdesdag och slutdag. Det vill säga få veta allt som har betydelse för omvandlingen till fast jobb.

– Det finns risk för att det här förslaget blir svårt att tillämpa, säger Magnus Lundberg.

Arbetstagare som fyllt 67 år ska undantas från de nya reglerna. Och det ska vara tillåtet för parterna att träffa kollektivavtal med avvikelser både från den nya omvandlingsregeln och från undantagsregeln.

Från arbetsgivarhåll har det påpekats att det inte finns bevis för att missbruk förekommer. Men Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren är ändå nöjd med att regeringen ger utrymme för arbetsmarknadens parter att hantera frågan.

De nya reglerna, som föreslås träda i kraft den 1 maj 2016, ska göra att Sverige slipper stå inför EU-domstolen för fördragsbrott.

TCO anmälde Sverige till EU-kommissionen

2007: Så fort de nya reglerna om allmän visstidsanställning trätt i kraft såg TCO att de stred mot EU:s visstids­direktiv och innebar en risk för missbruk och anmälde till EU.

2010: Sverige fick en formell underrättelse från EU-kommissionen med kritik av det svenska införandet av EU:s visstidsdirektiv.

2011: En departementspromemoria utarbetades utan att det ledde till någon regelförändring.

2012: Ännu en departementspromemoria – som inte heller ledde till något.

2013: EU-kommissionen gick ett steg längre med ett motiverat yttrande och fick svar av regeringen Reinfeldt, som meddelade att inga förändringar skulle göras.

2014: Ytterligare ett kompletterande motiverat yttrande från kommissionen. Den förra regeringen svarade.

2015: Efter ännu en departementspromemoria, Ds 2015:29 för att säkerställa att anställningsskyddslagen inte kan leda till missbruk av visstidsdirektivet, återkommer nuvarande regering med en lagrådsremiss. Lagrådet meddelar den 28 oktober att det inte har något att anmärka.

2016: Regeringens nya regler före­slås träda i kraft 1 maj. Nästa steg vore annars en stämning till EU-domstolen.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer