Okej ändra schema utan förhandling?

2020-01-29 17:00  
Experterna på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTFRÅGA. Jag är facklig förtroendeman på ett verkstadsföretag med drygt 50 anställda. Ungefär hälften i produktionen jobbar skift både vardag och helg. Nu har arbetsgivaren ensidigt ändrat schemat så att alla ska jobba kväll och helg. Därmed kommer några behöva säga upp sig på grund av familjeskäl. Hur får jag till en ändring?

EXPERTERNA SVARAR:

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal är skyldig att på eget initiativ förhandla med de fack han har kollektivavtal med innan han ensidigt fattar beslut om viktigare förändringar av verksamheten, förutsatt att facket vanligtvis har medlemmar på arbetsplatsen, paragraf 11 mbl. Man brukar säga att arbetsgivaren har primär förhandlingsskyldighet.

Att ändra i ett schema som ovan är en viktigare förändring av verksamheten, eftersom den är ingripande och inte endast tillfällig. Om din arbetsgivare inte förhandlade före beslutet är han skyldig att betala skadestånd till facket. Arbetsgivaren kan slippa det bara om det fanns synnerliga skäl att fatta beslutet utan att förhandla först. Synnerliga skäl kan finnas exempelvis om ett uppskov med beslutet kan medföra risk för säkerheten på arbetsplatsen eller risk för stor ekonomisk skada, och företaget dessutom hamnat i tidsnöd utan egen förskyllan.

Om din arbetsgivare lät bli att förhandla enligt paragraf 11 och det nya schemat ännu inte har börjat tillämpas kan facket kalla arbetsgivaren till förhandling enligt paragraf 12 MBL. Den bestämmelsen kompletterar para­graf 11 och innebär att arbetsgivaren som regel måste vänta med att verkställa beslutet till dess förhandlingen är avslutad. Arbetsgivarens utrymme att inte vänta är dock större än enligt para­graf 11.

Läs mer: Dubbla budskap från arbetsgivaren

Ändringar i arbetstidens förläggning omfattas i många fall av arbetsgivarens arbetsledningsrätt. I branscher där arbete normalt bara sker på vanlig kontorstid är utrymmet för ändringar mindre än där det typiskt sett förekommer även på exempelvis kvällar och helger. På din arbetsplats verkar arbete på sådana tider vara normalt. I så fall är de anställda skyldiga att finna sig i ändringen. Att arbetsgivaren låtit bli att förhandla enligt paragraf 11 förändrar inte det. De anställda har rätt att vägra bara om kollektivavtal eller uttryckliga eller underförstådda förutsättningar för anställningen innebär begränsningar i hur arbets­tiden får förläggas. Om anställda på felaktiga grunder har vägrat att arbeta kan de drabbas av arbetsrättsliga åtgärder. De anställda som anser sig ha rätt att vägra behöver därför kontakta sin fackliga organisation innan de uteblir från arbetet på de nya arbetstiderna.

Om även facket bedömer att arbetsskyldighet inte föreligger kan facket lägga tolkningsföre­träde enligt paragraf 34 mbl om att arbetet inte ska utföras på dessa tider. De anställda har då rätt att följa tolkningsföre­trädet. Facket kan bli skyldigt att betala skadestånd till företaget om tolkningsföreträdet lagts helt utan grund. Vi bedömer att de anställda på din arbetsplats sannolikt inte kan vägra att arbeta kvällar och helger. Det finns då inte utrymme att lägga tolkningsföreträde.

Sammanfattningsvis är dina och fackets möjligheter att ändra eller stoppa arbetsgivarens beslut sannolikt ganska små. Det fack du företräder har dock rätt att förhandla med arbetsgivaren. Då finns det möjlighet att påverka arbetsgivaren att ändra sitt tilltänkta beslut. Vid förhandlingen kan du peka på 3:5 diskrimineringslagen, där det framgår att en arbetsgivare ska sträva efter att det går att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Om arbetsgivaren låter bli att förhandla har facket oftast rätt till skadestånd. För att kravet inte ska bli preskriberat måste facket kalla arbetsgivaren till förhandling inom fyra månader från det att du eller annan facklig företrädare fick kännedom om att arbetsgivaren brutit mot sin förhandlingsskyldighet.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer