Omvänd bevisbörda för ammande sköterska

2017-11-16 00:00 Erik Sinander  

En ammande kvinna har rätt till andra arbetsuppgifter om de som hon har kan inverka på amningen. Det slår EU-domstolen fast och konstaterar att kvinnan är skyddsvärd enligt likabehandlings­direktivet.

Elda Otero Ramos arbetade som sjuksköterska på ett sjukhus i Spanien när hon i december 2011 födde ett barn. I mars 2012 ansökte hon hos sin arbetsgivare om ändrade arbetsuppgifter eftersom hon ansåg att hennes befintliga kunde inverka negativt på amningen och hälsan. Arbetsgivaren bestred i en rapport att arbetsuppgifterna skulle vara en risk för amningen och avslog Elda Otero Ramos ansökan.

Elda Otero Ramos väckte talan mot beslutet i spansk arbetsdomstol. Hon förlorade i första instans eftersom hon inte ansågs ha bevisat att arbetet medförde risker för amningen.

Andra instansens domstol beslutade att fråga EU-domstolen om de särskilda reglerna om omvänd bevisbörda som gäller enligt likabehandlingsdirektivet (2006/54) var tillämpliga. Enligt reglerna räcker det att arbetstagaren gör det ”antagligt att anta” att det före­kommit diskriminering. Därefter övergår bevisbördan på arbetsgivaren, som måste bevisa att diskriminering inte skett.

EU-domstolen konstaterar i sin dom att amning har ett nära samband med moderskapet. Ammande arbetstagare ska skyddas på samma sätt som kvinnor som är gravida eller som nyss har fött barn. Ett sådant skydd motiveras mot bakgrund av principen om likabehandling av könen enligt artikel 2.2 i likabehandlingsdirektivet.

Domstolen fastställer vidare att en kvinna som ammar har rätt att få sina arbetsuppgifter och arbetstider ändrade under så lång tid som det är nödvändigt om de arbetsuppgifter som hon utför kan ha inverkan på amningen.

Om det inte är möjligt att anpassa arbets­tiderna ska den ammande få ledigt. Av domen följer därefter att den omvända bevisbörderegeln ska tillämpas vid nationell domstols bedömning av om det funnits risker med amningen.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer