Parterna oense om de uthyrda

2011-02-23 23:00 Elisabet Örnerborg  

Bemanningsutredningen får både ris och ros av parterna. - Lagförslaget är bra, säger LO:s Håkan Löfgren. Men Henrik Bäckström, vd för Bemanningsföretagen, är besviken.

<p>Utredaren Birgitta Nyström föreslår att parterna får göra undantag från lagen i sina kollektivavtal. Men bara så länge de följer EU-direktivets övergripande skydd. </p> <p>- Det är som att säga vad huvudregeln är och att undantag får göras, men bara så länge de följer EU-direktivets övergripande skydd, säger Bemanningsföretagens vd Henrik Bäckström. Då är ju inte lagen dispositiv på riktigt. </p> <p>Tjänstemannaavtalet med Unionen och bemanningsavtalet med LO-förbunden är Bemanningsföretagens två största kollektivavtal. Efter att bemanningsdirektivet hade antagits </p> <p>i EU har parterna diskuterat om deras avtal lever upp till EUs regler eller inte.</p> <p>- Vi har lagt på luren nu, säger LO:s Håkan Löfgren. Vi har inte samma uppfattning som Bemanningsföretagen. Vi tycker att lagförslaget är bra.</p> <p>Enligt LO:s bemanningsavtal är det redan nu så att inhyrda ska ha samma lön och villkor som anställda hos kundföretaget. </p> <p>För tjänstemännen är det lite annorlunda. Lönen för exempelvis en ekonomiassistent är i grunden densamma oberoende av vart hon blir uthyrd. Sedan har tjänstemännen individuell lönesättning både i kundföretaget och hos bemanningsföretaget. Att införa samma system som i LOs bemanningsavtal är inte aktuellt. </p> <p>Om tjänstemannaavtalet lever upp till likabehandlingsprincipen är en tolkningsfråga. Men även Unionens chefsjurist Martin Wästfelt tror att den föreslagna lagen kan fungera.</p> <p>- I huvudsak är vi inne på att behålla den modell vi har i vårt kollektivavtal, säger han.</p> <p>Martin Wästfelt förstår inte vad Henrik Bäckström menar med att den föreslagna lagen ska vara helt dispositiv.</p> <p>- Betyder det då att Bemanningsföretagen tycker att vårt avtal inte lever upp till EU:s skyddsnivå, undrar han. Vi har inte gjort den bedömningen. Det är inte vår ingång att vårt avtal strider mot likabehandlingsprincipen, säger han.</p></p>

Likabehandling ska gälla för alla

Professor Birgitta Nyström har utrett hur Sverige ska införa EU:s bemanningsdirektiv. Hon föreslår en ny lag om uthyrning av arbetskraft som ska skydda de arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal. Enligt direktivet, som ska vara infört senast den 5 december i år, ska de inhyrda ha samma villkor som de anställda i kundföretaget.
Utredarens uppdrag var att hitta lösningar som var så nära den svenska modellen som möjligt. De två största avtalen, tjänstemannaavtalet och bemanningsavtalet, har redan en likabehandlingsprincip och kan därför vara kvar, anser hon.
Birgitta Nyström föreslår också att karensen i lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft slopas.
Eftersom likabehandlingsprincipen ska tillämpas även på utstationerade uthyrda, föreslår hon att utstationeringsreglerna ändras. Så att arbetstagare som utstationeras från bemanningsföretag inom EU/EES-området ska få samma villkor som de anställda på kundföretaget, medan minimilön gäller för övriga utstationerade.
Remisstiden för Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, SOU 2011:5, går ut den 29 april.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsrätt