Parterna oense om övriga förslag

2016-03-30 23:00 Elisabet Örnerborg  

Svenskt Näringsliv gör tummen ned för lex Laval-utredningens förslag. LO och TCO är mer ­positiva.

Facken föreslås få rätt att ta strid för att få arbetsgivare som utstationerar arbetare till Sverige att teckna ett särskilt utstationeringskollektivavtal. Det ska facket kunna göra oberoende av om den arbetsgivaren säger att det redan finns ett gällande kollektivavtal, anser lex Laval-utredningen.

I dag hindras stridsåtgärder mot en utstationerande arbetsgivare, som påstår sig ha lika eller bättre villkor för sina anställda, av en så kallad bevisregel. Den bevisregeln vill utredningen avskaffa.

Utstationeringskollektivavtalet får även i fortsättningen bara innehålla de minimivillkor som gäller enligt EU-rätten. I alla fall tills utstationeringsdirektivet ändras. Enligt det ändringsförslag som EU-kommissionen presenterade nu i mars ska utstationerade ha rätt till lön och andra ersättningar – inte bara minimilön.

Översyn av lex Laval, SOU 2015:83, har varit ute på remiss.

Svenskt Näringsliv avstyrker utredningens förslag för att de hindrar den fria rörligheten, diskriminerar utländska företag och bryter mot EU-rätten. Det gäller även förslaget att slopa bevisregeln. Rättsläget har inte ändrats efter Lavaldomen, anser organisationen.

LO tycker att förslagen innebär att Sverige bättre uppfyller sina förpliktelser enligt EU-rätten och övriga internationella förpliktelser. Dessutom förstärks de utstationerade arbetstagarnas rättigheter.

TCO håller med, men betonar att EU-rätten måste ändras för att garantera att utstationerade arbetstagare behandlas lika som svenska arbetstagare. I dag kan två personer utföra samma arbete på samma arbetsplats under samma tid men behandlas rättsligt olika.

Läs mer

Se www.lag-avtal.se under rubriken ”EU-förslag: Utstationerade ska ha likalön”.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer