Pilotfacket stämmer SAS på 17,5 miljoner

2021-10-06 14:42 Mattias Croneborg  
Pilotfacket stämmer SAS i Arbetsdomstolen för att bolaget har hyrt in flygkapacitet från andra bolag.

ARBETSRÄTT. Pilotfacket, Svensk Pilotförening, stämmer flygbolaget SAS i Arbetsdomstolen för att ha hyrt in mer flygkapacitet från andra bolag än vad som begränsas i kollektivavtalet och kräver ett skadestånd på 17,5 miljoner kronor.

Enligt förbundets tolkning av kollektivavtalet kan SAS hyra in externa flygbolag vid plötsligt uppkomna störningar i trafikavvecklingen på ad hoc-basis och utan föregående förhandling. Efter förhandling enligt MBL kan bolaget hyra in externa flygplan upp till 13 procent av SAS totala ASK (available seat kilometer) i Sverige.

Under räkenskapsåret 2018/2019 ska SAS ha överskridit avtalets gränsvärde med 4,8 procentenheter, enligt förbundets beräkningar.

Förbundet resonerar vidare att nivån på det allmänna skadeståndet ska sättas så att SAS inte gör någon ekonomisk vinning genom att bryta mot avtalet.

Förbundet kommer fram till att den uthyrning utöver det som framgår av avtalet har gett SAS en besparing på 16,8 miljoner. De ytterligare 0,7 miljonerna avser allmänt skadestånd för den kränkning som det påstådda avtalsbrottet innebär.

Detta är den andra stämningen i Arbetsdomstolen mot flygbolaget på bara en månad. Den tidigare rör samma område men handlar om hur flygbolaget har skött förhandlingarna med facket.

Här är bakgrunden att SAS anlitade flygkapacitet av det estniska bolaget X-fly under 2019. Enligt förbundet var inte tanken att X-fly skulle bemanna flygplanen med egen personal utan att X-fly skulle bemanna med personal från det brittiska bolaget GEC. Personalen på GEC hade kollektivavtal med förbundet.

SAS förhandlade detta med förbundet och förbundet beslutade därefter att inte använda sin vetorätt.

Men GEC sade under 2020 upp sin personal. Enligt förbundet började då X-fly i stället att hyra in personal från PAS Aviation International. PAS har säte i Estland och har inte kollektivavtal med förbundet.

Enligt förbundet ägs både GEC och PAS av samma bolag, nämligen av Philip Ashley Smith. Det ska vara samma piloter som tidigare jobbade på GEC som nu jobbar på PAS. Förbundet misstänker att PAS åsidosätter arbetsrättsliga regler. 

SAS ska inte ha förhandlat med förbundet innan förutsättningarna för att anlita XFly förändrades. Förbundet ska därmed inte ha fått information och tillfälle att utöva inflytande över de förhållanden som ska gälla för verksamheten. Konsekvensen av detta är att förbundet inte har fått tillfälle att granska PAS, anställningsformer, villkor eller andra omständigheter som är och kan vara av intresse för förbundet och förbundets medlemmar. Förbundet har även fråntagits möjligheten och sin lagenliga rätt att använda sig av ett veto mot anlitandet av piloterna hos PAS. Därmed ska SAS ha brutit mot mbl. I den stämningen yrkar pilotfacket på ett skadestånd på 200 000 kronor.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen