Polisförbundet: ”Nu har vi fått ett klargörande”

2016-04-27 23:00 Lena Gunnars  

Polismannens ombud Susanna Kjällström, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, är besviken över domen.– Vi tyckte inte att den här händelsen skulle föranleda en varning, säger hon.

Polisbefälet glömde att låsa in sitt tjänstevapen efter ett långt och pressat arbetspass. Det blev kvar på bänken i omklädningsrummet när han bytte om. Omklädningsrummet ligger inom polisens skalskydd. Bara poliser får vistas där. Eftersom det var mitt i natten kunde heller ingen lokal­vårdare ha hittat vapnet, framhöll Polis­förbundet via Susanna Kjällström, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, under förhandlingarna i Arbetsdomstolen.

– Min och förbundets inställning var att tidpunkten på dygnet kan ha betydelse, det var en del av det vi ville få prövat. Men det höll alltså inte Arbetsdomstolen med om, säger Susanna Kjällström.

Den typ av varning som polis­befälet fick var enligt Loa, lagen om offentlig anställning.

– En sådan varning får bara offentliganställda. Det är ett lagreglerat sätt att ge en anmärkning på hur du har skött din tjänst. Varningen meddelas om du har åsidosatt dina skyldigheter, säger Susanna Kjällström.

Under förhandlingarna i Arbetsdomstolen lyfte Susanna Kjällström fram att varningen kommer att finnas i personakten och kanske påverka polisbefälets framtida möjligheter till befordran.

– Det fanns många omständigheter som talade för att han inte skulle drabbas av en disciplinpåföljd, säger Susanna Kjällström.

Polisförbundet anser att det inte finns några bestämmelser för hur anställda inom polisen ska hantera sina tjänstevapen när de återvänder till polisstationen efter ett uppdrag.

– Det finns ingen rutin som säger att man direkt ska gå och låsa in sitt tjänstevapen. Vi tyckte att vi var tydliga med det i Arbetsdomstolen. Tyvärr misslyckades vi. I domskälen står att det funnits en rutin och att polis­befälet frångått den, säger Susanna Kjällström.

Fredrik Westin, ombudsman med särskilt ansvar för rättsfrågor på Polisförbundet, konstaterar att förbundet gick till AD för att få prövat var gränsen går för tjänsteförseelse och disciplinpåföljd. Förbundet ville veta vilken vikt omständigheterna som Polisförbundet ansåg som förmildrande ska ges.

– Nu har vi fått ett klargörande, säger Fredrik Westin.

Han konstaterar att en varning ligger kvar i personakten och kan påverka en polis som vill byta tjänst eller liknande. Av Arbetsgivarverkets råd om utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” framgår att den som har fått en disciplinpåföljd i form av varning eller löneavdrag ska ha skött sig oklanderligt i minst ett år, innan man kan pröva kravet på redlighet.

– Det är förstås positivt att genom ett domstolsavgörande få tydlighet i vad som gäller beträffande glömt tjänstevapen, eftersom den typen av ärende återkommer med viss regelbundenhet i personalansvarsnämnden, säger Camilla Örndahl, arbetsrättsjurist, som företrädde arbetsgivarparterna i AD.

Två olika typer

Polismannen fick en varning enligt lagen om offentlig anställning, Loa. Det är ett lagreglerat sätt att ge anmärkning/disciplinpåföljd om du åsidosatt dina skyldigheter i tjänsten. Det kan även bli löneavdrag.

Så kallade Las-varningar, som gäller för privatanställda, är inte lagreglerade disciplin­påföljder. En Las-varning är en tillsägelse från arbets­givaren att du riskerar anställningen om du inte förändrar ett visst beteende. Generellt sett ska arbetsgivaren ge en varning innan det kan bli tal om saklig grund för uppsägning.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer