"Problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv"

2021-09-15 18:45 Calle von Scheele  
Mia Edwall Insulander generalsekreterare Advokatsamfundet Foto: Micke Lundström

NYA LAS. Advokatsamfundet riktar benhård kritik mot processen när Las-överenskommelsen överförs till lagstiftning. Regeringens förfarandet med förslaget är problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv, skriver samfundet i sitt remissvar.

I sitt mycket vassa remissvar avstyrker också Advokatsamfundet vissa förslag till lagändringar. Ett av dem är införandet av begreppet sakliga skäl vid uppsägningar.

I övriga delar varken tillstyrker eller avstyrker samfundet förslagen.

Förklaringen är att Advokatsamfundet invänder mot de grundläggande förutsättningarna i remissen. Där beskrivs hur de tre delarna i Las-paketet – ändringarna i anställningsskyddslagen, införandet av omställningsstudiestöd och en offentlig omställningsorganisation – ska ses som en helhet.

Remissen inbjuder knappast till kommentarer om lämpligheten i lagförslagen. Drastiskt uttryckt tycks remissinstanserna förväntas ge ett blankt tillstyrkande eller avstyrkande, säger Advokatsamfundet.

Ur ett demokratiskt perspektiv är arbetsmarknadsparternas beställning av en reviderad arbetsrätt problematisk, enligt samfundet, som har övervägt om det överhuvudtaget ska lämna ett remissvar.

Även om Advokatsamfundet ser det som viktigt att parterna står bakom förändringar i arbetsrätten kan det ändå bara med tvekan godta att lagförslaget läggs fram på så sätt som skett.

Advokatsamfundet avstyrker en av de viktigaste ändringarna i Lagen om anställningsskydd, Las. Det gäller införandet av termen sakliga skäl vid uppsägningar. Den ska ersätta dagens term saklig grund.

I ett långt avsnitt resonerar samfundet kring alla de oklarheter som det nya begreppet skapar vid uppsägningar av personliga skäl. Det vänder sig också mot att texten i parternas överenskommelse lagts in i utredningen som motivtext till lagändringen utan någon ytterligare vägledning för domstolarna.

I dag finns en omfattande praxis på området i Arbetsdomstolen, AD, men i parternas överenskommelse eller utredningen anges inte tydligt vilka beståndsdelar i nuvarande praxis som ska ändras. Det finns heller inte exempel på fall där utgången skulle ha blivit en annan om den nya termen används i domar från AD.

Parternas motivering till införandet av sakliga skäl duger kort och gott inte som motivtext i ett förarbete som ska tillämpas av domstolarna hävdar Advokatsamfundet och avstyrker förändringen.

Samfundet avstyrker också undantaget av personal från utländska bemanningsföretag i regeln om när inhyrd personal ska erbjudas tillsvidareanställning. Undantaget strider mot EU:s likabehandlingsprincip.

Det tredje avstyrkandet gäller en regel som ska hindra arbetsgivare att kringgå regler i Las.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer